Badanie dna oka – kiedy się je wykonuje?

badanie dna oka

Badanie dna oka jest jednym z wielu metod diagnostyki, która pozwala odpowiedzieć na pytanie o kondycję oczu i wzroku.

Badanie jest bezbolesne, może wystąpić jedynie uczucie dyskomfortu, spowodowane ostrym światłem. Jednak korzyści płynące ze zdobytej wiedzy dzięki przeprowadzonemu badaniu przeważają jego negatywne aspekty. Kto i dlaczego powinien się zgłosić na badanie?

Kto powinien zgłosić się na badanie?

Do badania dna oka powinna się zgłosić każda osoba po 35 r.ż, której krewny miał zdiagnozowaną jaskrę. Wraz z wiekiem powinniśmy się na diagnostykę umawiać coraz częściej. Do 40 r.ż. badanie powinno zostać wykonane raz na 3 lata, między 40, a 50 r.ż. co dwa lata, a po 50 r.ż. co roku. Jednak pogarszający się wzrok oraz choroby takie jak: cukrzyca, miażdżyca, udar mózgu, czy nadciśnienie skłaniają do częstszych badań.

Jak wygląda badanie dna oka?

Wizyta, którą możesz odbyć m.in. tutaj: http://www.przychodnia-zabobrze.pl/,  rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego oraz analizy zgromadzonej dotychczas dokumentacji medycznej. Pytania dotyczą wieku, przebytych chorób, obecnych schorzeń i nowych kłopotów ze wzrokiem, a także przyjmowanych na stałe leków.

Jeśli specjalista zdecyduje się na zastosowanie atropiny, należy odczekać minimum 15 minut na rozpoczęcie badania. Po tym czasie lekarz zleca przybliżenie twarzy pacjenta do specjalnego narzędzia, które emituje specjalne światło. W trakcie badania pacjent powinien patrzeć w różne strony, aby doktor mógł obejrzeć całe oko przy pomocy okularu, które powiększa gałkę oczną 15-krotnie.Dokładna ocena stanu oczu trwa zazwyczaj kilka minut.

Drugim sposobem jest założenie przez lekarza specjalnego kasku, na którym znajduje się źródło światła oraz soczewki ukazujące powiększony i odwrócony obraz.

Jeśli jednak lekarz nie nakrapia oczu atropiną, to najprawdopodobniej wykorzystuje trzecią, najbardziej nowoczesną metodę. Jednak ten sposób może zostać wykorzystany u osób, których źrenica ma szerokość co najmniej 2,5 mm. Lekarz wykonuje kolorowe zdjęcie, przy pomocy którego może ocenić stan oka. Niestety ta metoda nie jest pozbawiona wad, ponieważ na fotografii nie znajduje się obwód siatkówki czy ciała szklistego. Z tego powodu ten sposób jest wykorzystywany przede wszystkim podczas badań przesiewowych.

Oprócz tego istnieje również badanie uzupełniające, polegające na wstrzyknięciu do żyły łokciowej środka kontrastującego, a następnie wykonanie zdjęcia dna oka.

Jak się do niego przygotować?

W zależności od stosowanych podczas badań specyfików zależna jest potrzeba przygotowań. Jeżeli lekarz zdecyduje się na zakropienie oczu atropiną, czyli środkiem rozszerzającym źrenice, mającym za zadanie uniewrażliwić oczy na światło, konieczna będzie osoba towarzysząca pacjenta, gdyż przez kilka godzin po badaniu poziom widzenia jest bardzo zaburzony, przez co pacjent jest niesamodzielny.

Nie może prowadzić żadnych pojazdów ani poruszać się po drodze bez opieki. Przez kilka następnych godzin, przebywając na świeżym powietrzu, warto nosić okulary przeciwsłoneczne, ponieważ czy mogą być nadwrażliwe. Jeśli jednak specjalista nie zakropi oczu, nie trzeba się w żaden sposób przygotowywać.

Kto i gdzie wykonuje badanie dna oka?

Samo badanie może zlecić wielu lekarzy np. internista, diabetolog, kardiolog, czy okulista i to właśnie ostatni z wymienionych specjalistów przeprowadza to badanie. Dno oka można sprawdzić w każdym dobrze wyposażonym gabinecie okulistycznym, który znajduje się w przychodni, szpitalu bądź w prywatnych zakładach opieki zdrowotnej.

dno oka

Jakie choroby można wykryć?

Wynik badania otrzymuje się w ten sam dzień. Badanie dna oka pozwala wykryć następujące nieprawidłowości:

  • krwotoki wewnątrzgałkowe,
  • zwyrodnienia plamki żółtej,
  • odwarstwienia, rozdarcia, a także zwyrodnienia siatkówki,
  • choroby nerwu wzrokowego,
  • nowotwory siatkówki,
  • powikłania po cukrzycy i miażdżycy,
  • wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego.

Kiedy zauważasz problemy z widzeniem kształtem, kolorem bądź ostrością warto wybrać się na badanie dna oka. To badanie pozwala wykryć wiele problemów zdrowotnych, które nie dają żadnych objawów. Pamiętaj jednak by do miejsca przeprowadzania badania nie wybierać się samotnie.

W przypadku podania atropiny, przez kilka godzin Twoja zdolność widzenia będzie mocno zaburzona. W zależności od miejsca przeprowadzonego badania, a także wykorzystanej metody cena może się wahać i oscylować w granicach 50-200 złotych.