Biowet

Współpracując z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach, Biowet dostarcza służbie weterynaryjnej, rolnictwu oraz hodowcom, wpisujące się we wszelkie obowiązujące standardy nowoczesne leki weterynaryjne. Podmiot działa przy współpracy ze specjalistami wszystkich dziedzin medycyny weterynaryjnej w kraju i za granicą, z akademii medycznych, instytutów, wyższych uczelni politechnicznych i uniwersyteckich. W ofercie znajduje się aż 67 grup specjalistycznych preparatów, w tym szczepionki i antybiotyki, mieszanki dietetyczne, a także sulfonamidy czy wyroby medyczne przeznaczone do diagnostyki. Pełen zakres informacji dostępny jest na stronie internetowej. Zapraszamy.

Informacje na temat firmy

Adres: ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Telefon kontaktowy: (+48 81) 888 91 00

Poczta: sekretariat@biowet.pl

Strona internetowa: https://biowet.pl/