Cel pomiarów w środowisku pracy

pomiary hałasu

Pomiary szkodliwych czynników w środowisku pracy to jeden z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy. Pomaga to w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zatrudnionym osobom. Rozpoczynając nową pracę chcemy mieć pewność, że jest ona bezpieczna, a pracodawca zrobi wszystko, aby nie zagrażała naszemu życiu oraz zdrowiu.

Osoby pracujące, zwłaszcza w przemyśle, są nieustannie narażone na szkodliwe czynniki w swoim środowisku pracy. Przez pewien czas mogą one nie sprawiać problemów, a jedynie być uciążliwe dla zdrowia psychicznego, obniżając komfort pracy. W dłuższej perspektywie jednak, praca w złych warunkach negatywnie wpływa na ogólny stan zdrowia i prowadzi do powstania choroby zawodowej.

Wpływ na pogarszanie się zdrowia pracownika ma miejsce zatrudnienia. W wielkich halach przemysłowych szkodliwymi czynnikami będzie ogromny hałas, drgania maszyn, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury. Do tych niebezpiecznych zalicza się również czynniki biologiczne oraz substancje rakotwórcze i mutagenne. Badanie środowiska pracy jest przeprowadzane na podstawie wytycznych zawartych w Polskich Normach. Wyniki powinny być archiwizowane przez minimum 3 lata, a w międzyczasie pracodawca ma obowiązek przeprowadzać rejestr szkodliwych czynników.

Cel pomiarów – obowiązki pracodawcy

wyciszenia pomieszczeń

Jedną z najczęściej wykonywanych usług z zakresu badań środowiska pracy, są pomiary hałasu.

Pracodawca powinien przede wszystkim zapewnić swoim pracownikom komfortowe warunki pracy. Wiąże się z tym utrzymywanie maszyn w dobrym stanie technicznym, a także udostępnienie osobom pracującym środków, które pomogą w ochronie zdrowia. Pracodawca ma również obowiązek wykonywania na swój koszt pomiarów i badania czynników, które mają negatywny wpływ na sprawność pracowników.

Pracodawca również przed zleceniem badań powinien zebrać odpowiednie informacje, dotyczące rodzajów czynników szkodliwych – występujących codziennie lub tylko w zależności od pory roku. Oprócz tego musi również wiedzieć jakie środki biologiczne oraz chemiczne mogą wpływać na zdrowie pracowników, a także poznać stanowiska pracy, na których mogą one występować. Pomoże to w skutecznym przeprowadzeniu badań.

Pomiary a wpływ na pracowników

Wykonywane badania czynników szkodliwych, zapewniają pracownikom bezpieczeństwo oraz podwyższają komfort pracy. W przypadku przeprowadzaniu pomiarów warto pamiętać, że nie chodzi tylko o dopełnienie obowiązku zleconego przez ustawodawcę. Wyniki badań pozwalają na dostosowanie środowiska pracy do optymalnych warunków. Proces jest więc potrzebny nie tylko pracodawcy oraz zakładowi sanitarnemu, ale także sprzyja osobom zatrudnionym na stałe.

Podczas badania to pracownicy wskazują potencjalne czynniki szkodliwe, które można skutecznie wyeliminować. Wyniki pomiarów powinny być udostępnione zatrudnionym osobom nieodpłatnie. Ustawodawca wskazuje, że muszą zostać wywieszone na każdym stanowisku, do którego był wykonywany odpowiedni pomiar. Pracodawca powinien również wyjaśnić aktualne wyniki pracownikom, którzy na co dzień pracują na stanowiskach szczególnie zagrożonych czynnikami niebezpiecznymi dla ich zdrowia. Takie działanie pozwala zapobiec chorobom zawodowym.

Jaki jest cel pomiarów w środowisku pracy?

pomiary hałasu

Pomiary wykonuje się w celu eliminacji i zapobiegania czynników powodujących choroby zawodowe. Wyniki pozwolą na zastosowanie lepszej technologii. Pracodawca będzie mógł również odizolować stanowiska pracy, które wcale nie muszą być narażone na czynniki szkodliwe, a także sprawdzić funkcjonalność maszyn przemysłowych, które mogą zwiększyć bezpieczeństwo pracowników. Badać można różne parametry – natężenie oświetlenia, stężenie pyłów, poziomu hałasu, warunki mikroklimatyczne, stężenie czynników chemicznych, poziom drgań mechanicznych.

Wszystkie te aspekty są konfrontowane z warunkami pracy – czyli jej organizacją i środkami ochronnymi zapewnianymi przez pracodawcę. Wpływ na wyniki ma czas i harmonogram pracy, zaplecze maszynowe wykorzystywane przez pracowników oraz wykorzystywane surowce.

Pomiary – komu je zlecić?

Przeprowadzenie pomiarów w środowisku pracy warto zlecić zewnętrznej firmie, która zadba o to, aby zostały przeprowadzone z najwyższą starannością. Istotne jest, aby zatrudnić jedynie specjalistów z doświadczeniem – taką firmą jest na przykład Longar.

Celem pomiarów w środowisku pracy jest zadbanie o ludzkie bezpieczeństwo. Wbrew pozorom niebezpieczeństwo takiej pracy nie jest związane tylko z bezpośrednimi czynniki zagrożenia życia. Długotrwałe narażanie się na czynniki szkodliwe mogą powodować stopniowy uszczerbek na zdrowiu. Na przestrzeni miesięcy w organizmie pracowników zachodzą nieodwracalne zmiany, którym można zapobiec dokonując regularnych pomiarów i zapobiegając negatywnym wynikom.