Ceny wywozu śmieci w Polsce

wywóz odpadów wrocław

Zarządzanie odpadami komunalnymi to ważny element, z którym muszą radzić sobie władze polskich miast. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało, że wywóz odpadów został unormowany, przez co wymagane były zmiany słabo funkcjonującego systemu.

Zalążkiem zmian jest ustawa śmieciowa z 2013 roku, która przerzuca na gminę obowiązek zarządzania i utylizacji odpadów. Dla nas, jako szarych obywateli, zmiana widoczna była gołym okiem – to za sprawą pojawienia się w polskich domostwach koszy do segregacji śmieci. Od 2013 roku każdy obywatel zobowiązany jest do segregacji śmieci. Niestosowanie się do nowych przepisów może wiązać się z różnymi sankcjami, m.in. karą grzywny.

W tym artykule skupimy się na cenach wywozu odpadów komunalnych i porównamy ceny obowiązujące w różnych miastach Polski.

Recykling a koszt wywozu odpadów

Narzucenie przez Unię Europejską obowiązku segregacji śmieci sprawił, że ceny wywozu odpadów uległy diametralnej podwyżce. Z czego to wynika? Przede wszystkim musimy zdać sobie sprawę, jak wyglądała sytuacja przed wprowadzeniem ustawy śmieciowej. Polska nie była przygotowana na recykling – nie posiadaliśmy odpowiedniej infrastruktury. Władze gminne zostały więc zmuszone do wielu inwestycji, które pozwoliły na utylizację i wywóz śmieci zgodny z normami europejskimi.

Sam proces wywozu także uległ zmianie. Od tej pory niemożliwe było mieszanie śmieci, co spowolniło cały proces i wymusiło na firmach zatrudnienie nowych pracowników.

Inne stawki w każdym mieście

Jak już wspominaliśmy, to w rękach gminy spoczywa obowiązek zarządzania odpadami komunalnymi. W związku z taką sytuacją, to władze poszczególnych miast ustalają ceny wywozu oraz sposób ich wyliczania.

wywóz odpadów wrocławPrzeważnie wyróżniamy 2 podstawowe sposoby naliczania opłat: pierwszy z nich opiera się na liczbie mieszkańców w danym mieszkaniu bądź domu. Za mieszkańca uznaje się w takim przypadku każdą osobę zameldowaną pod danym adresem – jest to najłatwiejszy sposób ustalenia liczby lokatorów, chociaż posiada jedną, podstawową wadę. Często zdarza się, że osoby zameldowane w danym miejscu mieszkają pod innym adresem, ponieważ np. wynajmują mieszkanie.

W takim przypadku istnieje przeważnie możliwość ustalenia dokładnej liczy mieszkańców danej nieruchomości, ale wymaga to podjęcia przez nich dodatkowych czynności.

Druga metoda, która występuje równie często jak pierwsza, to wyliczanie kosztów na podstawie metrażu danej nieruchomości. Władze miasta ustalają kwotę za 1 metr kwadratowy danego typu nieruchomości, co następnie jest w prosty sposób przeliczane. Zdarza się, że w danym mieście wykorzystywane są obie metody. Przykładem jest Wrocław, gdzie mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej płacą od osoby, a mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej ponoszą koszta od każdego metra.

Wywóz śmieci – usługi

Ze względu na nowe obowiązki, z jakimi musimy się mierzyć ze względu z nowa ustawą, coraz częściej możemy skorzystać z usług firm, które zajmują się wywozem gruzu i odpadów. Firmy skupiają się na profesjonalnym wykonaniu powyższych czynności. Wywóz śmieci i odpadów budowlanych powinien odbywać się zgodnie z prawem, jeśli nie chcemy się spotkać z przykrymi konsekwencjami takimi jak grzywny.

Odpady budowlane dzielą się na kilka kategorii i najczęściej musimy wynająć/ zakupić kontener o odpowiednich parametrach. Wówczas możemy liczyć na dostarczenie kontenera we wskazane miejsce. Po napełnieniu kontenera (do określonej wysokości), firma zabiera kontener. Jest to spore ułatwienie dla wszystkich osób, które przeprowadzają remont lub budują dom.