Czy trwanie w trzeźwości jest trudne? Uzależnienie a samoświadomość

jak wytrwać w trzeźwości

Jedną z chorób, z jaką zmaga się społeczeństwo XXI wieku, jest alkoholizm. Cały czas słyszy się o coraz to nowszych terapiach leczenia uzależnień, o coraz częstszym popadaniu w alkoholizm wśród młodzieży.

Czy naprawdę tak ciężko wytrwać dziś ludziom w trzeźwości?

Powody popadania w alkoholizm

Nie da się ukryć, że dawniej częste spożywanie alkoholu było na porządku dziennym, mało jednak mówiło się o uzależnieniu, ponieważ ludzie, mimo że pili dużo i często, potrafili się w tym nie zatracić.

Współcześni ludzie są jednak dużo mniej odporni na działanie alkoholu. Sięgają oni po te trunki nie tylko okazjonalnie dla zabawy, ale bywa, że i codziennie, by załagodzić stres czy oderwać się od problemów dnia codziennego.

Naukowcy już dawno stwierdzili, że alkohol nie redukuje stresu, a nawet go nasila, wprawiając go przy tym w nerwicę czy stany lękowe.

Wśród młodzieży częstym powodem sięgania po alkohol jest presja rówieśników. Młodym osobom brakuje najczęściej pewności siebie, nie znają oni swojej wartości i warunkują ją właśnie silniejszymi trunkami.

Powodem alkoholizmu łączącym młodych i starszych jest tak zwany syndrom DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików). Dzieci, których przynajmniej jeden rodzic jest uzależniony od alkoholu, mają większe ryzyko, by również wpaść w ten nałóg w dorosłości.

Przyczyn jest zatem wiele. Warto jednak dodać, że każda z nich jest uwarunkowana psychologicznie. To w psychice człowieka rodzi się chęć sięgnięcia po alkohol, nad którą ciężko jest zapanować bez uświadomienia sobie tego.

Uzależnienie a samoświadomość

Oprócz chodzenia na terapie i wsparcia bliskich, o których tak często się słyszy, przy wytrwaniu w trzeźwości, pomaga również rozwój samoświadomości.

Dążenie do realistycznego oceniania swoich możliwości i rozwijania umiejętności samodoskonalenia się jest czymś, co pozwala panować nad swoim „głodem” dużo lepiej niż dzieje się to np. przy unikaniu alkoholu i okazji do picia.

Wiele technik stosowanych przez psychologów i psychiatrów pozwala zrozumieć własne zachowanie i tendencje, dzięki czemu reakcja na swoje słabości staje się bardziej świadoma i kontrolowana.

Techniki te nie są jednak możliwe do rzetelnego opisania, ponieważ zależą od jednostki i planu działań podjętego przez specjalistę.

Ogólnie rzecz biorąc, chodzi o własną obserwację, reakcję swojego ciała i emocji na różne bodźce, czyli o tzw. samozarządzanie. Może się ono odbywać przez zapisywanie wszystkiego, co się widzi i czuje, co czasem bywa dość problematyczne, ale skuteczne.

Można również poprzez budowanie relacji z innymi ludźmi uwzględniać ich wpływ na własną osobę. Obserwować ich zachowanie i dzięki temu wyciągać wnioski z własnych działań, co pozwoli określić własne słabości, sukcesy itd.

Samoświadomość jest skuteczna w wytrwaniu w trzeźwości, ponieważ pozwala wyznaczać sobie cele i realizować je dzięki samomotywacji, przez co pokusa wypływająca z otoczenia np. nakłaniającego do alkoholu nie stanowi dużej trudności.

Wyjście z uzależnienia w dużej mierze zależy od podejścia do terapii. Pozytywne myślenie względem siebie i swoich możliwości pozwala zaufać samemu sobie i to we własnej osobie mieć największe wsparcie.

allen carr

Działanie samoświadomości w skrócie:

  • Istotny jest wgląd w samego siebie, we własne emocje, zachowania i możliwości.
  • Samozarządzanie pozwala wypracować sobie samodzielność i odwagę w podejmowaniu właściwych decyzji.
  • Zestawianie własnych działań z działaniami innych ludzi pozwala budować z nimi dobre i bliskie relacje, które będą oparciem w dalszej terapii.
  • Pozytywne myślenie pomaga patrzeć na siebie z dystansem i akceptować własną odmienność.
  • Tworzona przy zaglądaniu w siebie odwaga pozwala uwierzyć we własne możliwości i szybciej pokonać nałóg.

Jak można zauważyć, trwanie w trzeźwości wymaga od osoby uzależnionej od alkoholu podjęcia trudnych działań związanych z psychiką. Nie są one jednak niemożliwe do wykonania. Wystarczy odpowiednie podejście i przede wszystkim chęć podjęcia walki o lepszego siebie, np. poprzez implantację wszywki alkoholowej we Wrocławiu, która to znacznie ułatwia. Odpowiedź na pytanie jak wytrwać w trzeźwości nie jest jednoznaczna i prosta, jednak wymienione wyżej wsparcie bliskich, psychoterapia i samoświadomość są kluczem do otwarcia drzwi do wolności.