Dlaczego gruz należy składować w kontenerach?

Kontenery dla gruzu budowlanego

Czym tak w ogóle jest gruz? Gruz to wszelkie odpady budowlane, które powstają podczas wykonywania prac budowlanych bądź remontowych.

Gruz może powstawać także podczas prac rozbiórkowych. Najczęściej gruz nie jest wykorzystywany ponownie, natomiast cegły rozbiórkowe mogą być wykorzystywane powtórnie, jeśli wciąż znajdują się w dobrym stanie. Do gruzu budowlanego możemy zaliczyć tylko odpady, które mają związek z materiałami budowlanymi, nie wliczymy tutaj zatem np. konstrukcji drewnianych.

Jak należy składować gruz?

Gruz budowlany podczas prac remontowych lub rozbiórkowych powstaje bardzo szybko. Jeśli samodzielnie dokonujemy prac remontowych najczęściej początkowo zostawiamy gruz po prostu na podłodze, jednak istotne jest to aby znalazł się w odpowiednim miejscu i został dostarczony do firmy zajmującej się jego odbiorem lub/i utylizacją. Musimy w tym celu zamówić specjalny kontener na gruz. W zależności od naszych potrzeb występować będzie w różnych gabarytach – najmniejsze mają tylko 4 lub 5 metrów sześciennych, natomiast największe mogą być 3-krotnie większe. W zależności od rozmiaru zamawiający kontenery będzie musiał ponieść zróżnicowane opłaty. Większe kontenery na gruz są naturalnie droższe.

Jeśli mamy już przygotowany gruz, powinniśmy go włożyć do taczek lub wiader w grubych rękawicach, aby nie poranić się, a następnie wysypać do kontenera. Pełny kontener powinien zostać odebrany przez specjalistyczną firmę. Standardowo czas wynajmu obejmuje około jednego tygodnia, natomiast można wynająć kontenery na gruz na dowolny inny czas – np. miesiąc. Taki kontener na gruz możecie zamówić tutaj: http://kontenernagruz.eu/kontenery-na-odpady.php. Pamiętajcie o tym, aby zrobić to odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem prac.

Gruz budowlany a kontenery

Dlaczego trzeba składować gruz?

Gruz to najczęściej bezużyteczny odpad, który przeznaczony może być wyłącznie do składowania bądź recyklingu. Samodzielnie nie możemy go wykorzystać ponownie. Jeśli zostałby na naszym podwórku stałby się czymś co zagraża środowisku a także zanieczyszcza je. Nieodpowiednie składowanie gruzu lub jego niepoprawna utylizacja (niektórzy zakopują gruz pod ziemią) grozi grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności jeśli proceder ten jest wykonywany na szeroką skalę. Składowanie gruzu jest wygodne, ze strony osoby, która będzie musiała wyrzucić mnóstwo gruzu, a jedynym zadaniem jest wykonanie telefonu, zamówienie kontenera oraz wypełnienie go gruzem. Resztą zajmie się specjalistyczna firma.

Co dzieje się z gruzem po odbiorze w kontenerach?

W zależności od rodzaju gruzu – może być on albo utylizowany, albo składowany albo poddany recyklingowi. W ostatnim przypadku oznacza to, że gruz budowlany może zostać wykorzystany ponownie. Odbywa się to dzięki przekruszeniu go w specjalistycznych maszynach. Rozdrobniony odpowiednio gruz może być bazą dla mieszanek betonowych, które stanowić mogą zwyczajny towar dostępny na rynku. Warto wiedzieć, że usługi firm zajmujących się odbiorem gruzu w kontenerach są dość popularne. W dużych miastach łączna wielkość gruzu w stosunku do wszystkich odpadów może przekraczać nawet 20%. Gruz może być także odpowiednio utylizowany – właściwa mieszanka, dobrze przekruszona, może być nawet korzystna dla gleby.