Ekspertyza budowlana czy opinia techniczna – czego potrzebuje Twój budynek?

Ocena techniczna budynku przed oddaniem go do użytku jest niezwykle ważna. To właśnie na tym etapie możliwe jest stwierdzenie wszelkich błędów konstrukcyjnych, jak i miejsc, które wymagają poprawy. Ocena opiera się także na przeprowadzeniu dokładnych audytów BHP i PPOŻ

Osoby zajmujące się przeprowadzaniem oceny stanu technicznego budynku mogą to zrobić w dwóch formach – ekspertyzy budowlanej lub opinii technicznej. Oba te dokumenty są jednak niezbędne, jeśli składany wniosek o przebudowę obiektu wymagającego modernizacji lub rozbudowy. Wbrew pozorom te dwa pojęcia różnią się sposobem oceny budynku. Co powinna zatem zawierać każda z opinii? Kto powinien przeprowadzić dokładną ekspertyzę budowlaną? 

W celu przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej i wystawienia opinii technicznej, bezpiecznie jest skorzystać z pomocy certyfikowanych jednostek, specjalizujących się w przygotowywaniu tego typu audytów. Pozwoli to na uniknięcie poważnych i kosztownych pomyłek. 

Ekspertyza budowlana a opinia techniczna – co zawierają? 

To, jaki typ oceny technicznej budynku będzie nam potrzebny jest związany z daną sytuacją. Stosowane wymiennie pojęcia ekspertyza budowlana oraz opinia techniczna, dotyczą jednak zupełnie innych metod sprawdzania czy budynek posiada wady, czy nie. 

Opinia techniczna to najczęściej forma oceny, wydawana przez konkretnego fachowca. Na podstawie dostępnej mu dokumentacji i dokładnych oględzin sprawdzanego budynku, zwraca uwagę na aspekty, które wymagają poprawy lub mogą w przyszłości generować poważne utrudnienia. Opinia jest jednak subiektywna i oparta raczej na doświadczeniu specjalisty, niż na dokładnych danych. 

Inaczej wygląda w przypadku ekspertyzy budowlanej, która jest już znacznie szerszą formą oceny technicznej obiektu. Oprócz wstępnych oględzin oraz dokładnego sprawdzenia dokumentacji, osoby przeprowadzające ekspertyzę opierają swoją opinię na konkretnych wyliczeniach. Do postawienia opinii konieczne jest przeprowadzenie badań używanych materiałów oraz wykonanie pomiarów wszystkich pomieszczeń konstrukcji, ugięć oraz dokonanie na ich podstawie istotnych obliczeń. W efekcie, ekspertyza budowlana jest znacznie dokładniejsza.

Ocena stanu technicznego obiektu najczęściej jest przeprowadzana w momencie podjęcia decyzji o jego kupnie. W przypadku domu czy mieszkania do remontu, w większości przypadków wystarcza jedynie opinia techniczna fachowca. Inaczej sytuacja jednak wygląda w momencie kupna budynku do modernizacji i przebudowy – to tutaj będzie niezbędne wykonanie ekspertyzy budowlanej wymaganej przez prawo budowlane

W jaki sposób przeprowadza się ekspertyzę budowlaną? 

Decyzja o przeprowadzeniu ekspertyzy budowlanej jest podejmowana indywidualnie. Warto tę możliwość skonsultować ze specjalistami, którzy zajmują się dokładnymi oględzinami obiektów i przeprowadzaniem w nich pełnej kontroli. 

Z racji tego, że ekspertyza opiera się na dokładnych wyliczeniach i badaniach, konieczne jest zawarcie w niej najważniejszych informacji, które mogą być kluczowe do wydania decyzji o modernizacji obiektu. Co zatem powinna zawierać przeprowadzona ekspertyza? 

  1. Opis obiektu i cel, do którego będzie służyła po przebudowie;
  2. Rozpiskę wszystkich sprawdzanych i ocenianych elementów oraz wykorzystanych rozwiązań konstrukcyjnych obiektu – wraz z wymiarami i zastosowanymi materiałami; 
  3. Analizę fundamentów, konstrukcji ścian, stopu, dachu obiektu;
  4. Pełną dokumentację fotograficzną oraz rysunkową elementów podlegających analizie; 
  5. Rozpiskę wszystkich obliczeń dotyczących obciążenia elementów konstrukcyjnych; 
  6. Ostateczne wnioski, które omawiają ogólną ocenę stanu budynku i jego dalszej przydatności, a także możliwości rozbudowy. 

Komu powierzyć wykonanie ekspertyzy budowlanej? 

Wykonanie ekspertyzy budowlanej obiektu jest niezwykle istotnym zadaniem, dlatego warto powierzyć je jedynie jednostce, specjalizującej się w wydawaniu opinii technicznych. Istotne jest, aby jednostka przeprowadzająca ekspertyzę budowlaną posiadała doświadczenie zarówno w opiniowaniu budynków mieszkalnych, jak i przemysłowych. 

Organizacja specjalizująca się w przeprowadzaniu ekspertyzy budowlanej, oprócz standardowych kroków, skupi się również na takich aspektach jak: 

  • przeprowadzenie oceny stanu nieruchomości pod kątem diagnozy technicznej, audytów BHP i instalacji elektrycznych, sanitarnych, a także audytów prac konserwacyjnych, 
  • certyfikacji wydajności energetycznej z uprzednim przeprowadzeniem audytu energetycznego, 
  • okresowa kontrola stanu technicznego budynku. 

Jeśli jednak budynek nie wymaga przeprowadzenia ekspertyzy budowlanej, a niezbędna jest tylko opinia techniczna obiektu, również warto zlecić tę kwestię profesjonalistom. Opierając się na swoim doświadczeniu będą w stanie zweryfikować wszystkie aspekty techniczne budynku, wpływające na bezpieczeństwo i jego funkcjonalność.