Fotowoltaika w gospodarstwie rolnym

fotowoltaika w gospodarstwie domowym

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością zarówno w Polsce jak i na całym świecie. Jest to jedno z najbardziej uniwersalnych rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii.

Zapewnia ono wysoką wydajność, a z roku na rok jest coraz bardziej opłacalną inwestycją z uwagi na stale rosnące ceny prądu. Ta metoda pozyskiwania energii elektrycznej znalazła zastosowanie w domach prywatnych, dużych przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach rolnych. To właśnie rolnicy są grupą społeczną, która czerpie największe korzyści z fotowoltaiki. Dzięki tej technologii gospodarstwa rolne mogą znacząco ograniczyć wydatki na energię elektryczną i jednocześnie produkować ja w ekologiczny sposób.

To wszystko sprawia, że fotowoltaika jest tak popularną inwestycją wśród rolników w Polsce, ale i na całym świecie.

Popularność fotowoltaiki wśród rolników

Przyczyną tego, że fotowoltaika w ostatnich latach zyskała tak dużą popularność wśród społeczeństwa, było niewątpliwie to, że świat coraz bardziej zmierza w kierunku ekologicznych form produkowania energii, oraz to, że instalacje fotowoltaiczne zapewniają wysoką wydajność i są bardzo opłacalnym rozwiązaniem.

Nie bez znaczenia były także różnego rodzaju programy zapewniające dofinansowanie inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii, a także ulgi inwestycyjne dla rolników, którzy korzystają z takich technologii.

Gospodarstwa rolne zużywają zazwyczaj dość spore ilości energii elektrycznej, dlatego też, takie rozwiązanie jak fotowoltaika, jest znakomitą inwestycją w tej branży. Szczególnie nowoczesne gospodarstwa rolne potrzebują sporej ilości prądu do zasilenia wszystkich niezbędnych urządzeń.

Obecnie w rolnictwie coraz więcej zadań przejmują maszyny, które zastępują ludzi w ich wykonywaniu. To sprawia, że zapotrzebowanie na energię w tej dziedzinie gospodarki stale rośnie, dlatego też popularność fotowoltaiki wśród rolników, również będzie rosła z roku na rok.

Dlaczego fotowoltaika to dobre rozwiązanie dla gospodarstw rolnych?

Instalacje fotowoltaiczne zbudowane są z zestawów paneli fotowoltaicznych, dzięki którym możliwe jest produkowanie energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. To bardzo wydajny sposób uzyskiwania energii elektrycznej, który jednocześnie jest bardzo ekologiczny, co ma spore znaczenie dla środowiska naturalnego.

W gospodarstwach rolnych zapotrzebowanie na energię elektryczną jest naprawdę spore. Coraz więcej gospodarstw inwestuje w nowoczesne urządzenia, które wyręczają ludzi w wielu ciężkich pracach, ale do ich zasilenia potrzebna jest energia elektryczna. Stale rosnące ceny prądu mogą znacząco nadwyrężyć budżet gospodarstw, dlatego też wielu rolników szuka alternatywnych źródeł energii, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie kosztów związanych z zakupem energii.

Fotowoltaika odgrywa w tym przypadku bardzo ważną rolę, ponieważ pozwala w znaczący sposób ograniczyć wydatki związane z zakupem energii elektrycznej od ogólnokrajowych dostawców. Dzięki własnym instalacjom fotowoltaicznym rolnicy mogą produkować prąd na własny użytek, co jest bardzo opłacalnym rozwiązaniem.

W przypadku gdy wyprodukowaną energia nie zostanie wykorzystana w pełni, jej nadmiar wysyłany jest do sieci energetycznej, skąd może zostać ponownie odebrany przy zachowaniu współczynnika odpustu, który określa prawo. Oprócz tego fotowoltaika dla rolników to różnego rodzaju dofinansowania na inwestycje, a także ulgi podatkowe.

fotowoltaika dla domu

Ulgi i dofinansowania dla rolników korzystających z fotowoltaiki

Popularność fotowoltaiki wśród społeczeństwa a w tym także wśród rolników, po części spowodowana jest różnego rodzaju ulgami i forami dofinansowanie, jakie zapewnia państwo, na tego typu inwestycje w odnawialne źródła energii. Zgodnie z Ustawą o podatku rolnym, ulgę podatkową za zakup instalacji fotowoltaicznej mogą uzyskać zarówno rolnicy ryczałtowi jak i rolnicy rozliczający się na zasadzie podatku VAT.

Dlatego wśród beneficjentów mogą znaleźć się podatnicy podatku rolnego, w tym osoby prawne, osoby fizyczne, czy też jednostki organizacyjne, którzy są właścicielami gruntów, posiadaczami gruntów, które stanowią własność Skarbu Państwa, posiadaczami samoistnych gruntów, gruntów, które stanowią własność samorządu terytorialnego czy też są użytkownikami wieczystymi gruntów. Wysokość ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym wynosi 25% poniesionych kosztów zakupu.

Koszty inwestycji rozliczane są na podstawie faktur lub rachunków i można je odliczyć od podatku rolnego przez maksymalnie 15 lat. Warto pamiętać, że ulga inwestycyjna wyklucza możliwość jednoczesnego udziału w programach „Agroenergia” lub „Mój Prąd”.