Jak dobrze zorganizować pogrzeb?

Organizacja pogrzebu nie jest skomplikowana, choć taką się wydaję, to normalne, że gdy odchodzi ktoś bliski, wszyscy to przeżywają, wówczas trudno się zmierzyć z formalnościami. Istnieje kilka instytucji, które dobrze zdają sobie tego sprawę i w tym ciężkim okresie na nasze życzenie zajmą się najważniejszymi kwestiami.

Kwestie główne organizacji pogrzebu

Warto wiedzieć, że pogrzeb musi się odbyć w ciągu 72 godzin od godziny daty śmierci. Inaczej jest w wypadku, jeśli śmierć nastąpiła w wyniku choroby zakaźnej, wtedy mamy tylko 24 godziny. Należy zdecydować się na konkretny zakład pogrzebowy, najlepiej zapytać kogoś z rodziny, wziąć pod uwagę lokalizację, ceny i dowiedzieć się jaki zakres usług posiadają w ofercie. Zakłady pogrzebowe różnią się od siebie, niektóre mają w ofercie kompleksową organizację pogrzebu wraz ze wszystkimi usługami pobocznymi, taki zakład, który bierze na siebie dużą odpowiedzialność, na pewno ułatwia rodzinie przeżycie tych dni. Jeśli już się zdecydujemy czas na zawarcie umowy pisemnej, w tym dokumencie muszą być wypisane wszystkie usługi oraz ich ceny. Ustala się datę pogrzebu lub kremacji. Wybiera trumnę, cmentarz, miejsce pochówku. Trzeba zdecydować się na rodzaj obrządku religijnego lub na pogrzeb świecki.

Bardzo ważną kwestią, aby zorganizować pogrzeb, są potrzebne dokumenty. Musimy posiadać kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu lub ostatni odcinek emerytury/renty.

usługi pogrzebowe Sochocin

Pomoc zakładu pogrzebowego

Jeśli zmarłby był ubezpieczony to, można upoważnić zakład do pobrania pieniędzy z zasiłku pogrzebowego wydanego przez ZUS.

Kolejne sprawy to miejsce na cmentarzu, należy sprawdzić, czy zmarły miał wykupione, jeśli nie to wykupić. Jeśli decydujemy się na religijny pogrzeb, to musimy wybrać miejsce na nabożeństwo żałobne. Rozwieszenie informacji o pogrzebie może należeć do naszego zadania lub wybranego zakładu pogrzebowego. Dużo zależy od tego, czy wybraliśmy całościową usługę w zakładzie. Po wszystkim jest dobry czas na zamówienie wieńców.

Ostatnią ważną kwestią jest pobranie aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego. Akt zgonu jest dokumentem uprawniającym do pobrania zasiłku pogrzebowego. Jest także potrzebny do załatwienia formalności spadkowych czy wypłaty ubezpieczenia na życie. W urzędzie musimy przedstawić następujące dokumenty:

  • karta zgonu,
  • dowód osobisty swój i zmarłego
  • odpis aktu urodzenia (jeśli zmarłym jest dziecko),
  • książeczka wojskowa (gdy zmarły to mężczyzna poniżej 50 roku życia),
  • akt małżeństwa (jeśli zmarły to współmałżonek)

To nie wszystko, bo trzeba również napisać podanie o wydanie trzech odpisów aktu zgonu.


Pogrzeb na terenie Sochocina, Baboszewa i okolic zapewnia zakład pogrzebowy w Płońsku.