Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

prawo

Zarówno instytucje publiczne, jak i prywatne kancelarie prawne, proponują obywatelom bezpłatną pomoc prawną. Niestety, nie każdy może ją otrzymać. Trudna sytuacja finansowa, w tym brak środków na honorarium prawnika, nie jest jednym z kryteriów, które należy spełnić, aby otrzymać bezpłatną pomoc prawną. Jakich kwestii należy zatem dopilnować, aby skorzystać z pomocy specjalisty?

Wiele sytuacji życiowych zmusza nas do tego, aby skorzystać z pomocy prawnika, który dzięki swojej wiedzy prawniczej będzie mógł zweryfikować powagę problemu. Jednocześnie podpowie wszystkie możliwe rozwiązania i drogi działania oraz w niektórych przypadkach podejmie się reprezentacji. Warto przy tym pamiętać, że za pomoc prawną przyjdzie nam zapłacić. Dlatego jeśli potrzebujemy konsultacji z prawnikiem, ale nasza sytuacja finansowa nie jest w dobrym stanie, warto zorientować się, czy nie możemy uzyskać bezpłatnej pomocy prawnej. 

Bezpłatna pomoc prawna – na czym polega? 

Teoretycznie od 2016 roku istnieje ustawa, która daje możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej osobom, które jej potrzebują. Jednak to w 2019 pojawiły się nowe regulacje, które umożliwiają skorzystanie z pomocy prawnika osobom, które przez swój stan finansowy nie mogą zapłacić pełnego honorarium. Konieczne jest jednak spełnienie kilku kryteriów narzucanych przez ustawę, a następnie złożenie wniosku o zwolnienie z poniesienia części albo całości kosztów. 

Darmowe porady prawne są możliwe w niemal wszystkich zakresach prawa – począwszy od prawa cywilnego i karnego, a na podatkowym, rodzinnym czy administracyjnym kończąc. Bez problemu uzyskamy również pomoc z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jeśli natomiast nasz problem dotyczy prawa celnego, handlowego, dewizowego lub prowadzenia działalności gospodarczej – nie będziemy mogli się z tym zgłosić, aby uzyskać bezpłatną pomoc prawną. 

law

Co trzeba wiedzieć, aby uzyskać bezpłatną pomoc prawną? 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która nie ukończyła mniej niż 26 lat, a także nie skończyła 65. Oprócz tego do tej grupy kwalifikuje się każdy, kto posiada Kartę Dużej Rodziny lub jest kombatantem czy weteranem. Ustawa reguluje także możliwość ubiegania się o bezpłatną pomoc osobom, które zostały poszkodowane w wyniku katastrofy naturalnej albo awarii technicznej (w tym pożaru, błędu w elektrowni). 

Nowością jest to, że od stycznia 2019 o bezpłatną pomoc prawną może się starać, kto nie jest w stanie ponieść wszystkich kosztów sądowych lub zapłacić za konsultację z prawnikiem. Konieczne jest jednak złożenie specjalnego oświadczenia, w którym stwierdza, że finansowo nie może pokryć wszystkich kosztów – w tym honorarium prawnika oraz sądowych, o których został poinformowany przed wejściem na drogę procesową. 

Wniosek o zwolnienie z kosztów honorarium prawnika albo radcy prawnego i kosztów sądowych powinno zawierać oświadczenie o stanie rodzinnym. Oprócz tego we wniosku muszą się znaleźć wszystkie informacje o dochodach, źródłach utrzymania oraz aktualnym majątku. Można to zrobić zarówno samodzielnie, jak i poprosić o pomoc prawnika, który prowadzi naszą sprawę. 

Pomoc prawna – co obejmuje? 

Bezpłatna pomoc prawna obejmuje niemal wszystkie dziedziny prawa oprócz tych związanych z handlem i działalnością gospodarczą. Bez problemu można uzyskać konsultację prawną, a w dalszym postępowaniu również wsparcie podczas skierowania sprawy na drogę sądową. 

bezpłatna pomoc prawna

Gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej? 

Bezpłatnej pomocy prawnej można w pierwszej kolejności szukać w poradniach prawnych, które funkcjonują w taki sposób od 2016. Dyżurujący prawnik albo radca prawny według kolejności zgłoszeń zajmie się sprawą. Aby skorzystać z bezpłatnej porady prawnej nie trzeba korzystać tylko z jednostek publicznych. Sporo kancelarii prawnych pracuje na zlecenie, oferując swoim klientom taki rodzaj pomocy. Oprócz tego bezpłatną poradę otrzymamy w miejscu działalności pożytku publicznego, które również funkcjonują na zlecenie. Warto zorientować się, czy w naszej okolicy nie działa kancelaria prawna, która może udzielić pomocy. W województwie podkarpackim działa kancelaria adwokacka w Rzeszowie, która nie tylko udziela pomocy prawnej, a także reprezentuje na drodze sądowej.