Jak wygląda przebieg realizacji projektów kolejowych – modernizacja i rozbudowa kolei

projekty kolejowe

Transport jest bardzo ważną dziedziną, zarówno pod względem transportu towarów jak i przewozu ludzi. Kolej odgrywa w tym przypadku bardzo ważną rolę i pozwala na szybki, sprawny oraz dość tani transport zarówno towarów jak i transport pasażerki. Ten środek transportu jest używany od wielu pokoleń i współcześnie nadal spełnia znakomicie swoje zadnia. Sieć kolei w Polsce rozwija się z każdym rokiem i to dzięki temu może ona sprostać wymaganiom, jakie narzuca jej współczesna gospodarka. Obecnie bardzo ważne jest, aby kolej zapewniała niezbędną wydajności i przepustowość, ponieważ bez tego ten środek transportu stanie się niewydajny. Dlatego tak ważnym aspektem jest modernizacja przestarzałej infrastruktury oraz linii kolejowych, a także rozbudowa sieci kolejowej o nowe połączenia i infrastrukturę.

Na czym polega modernizacja i rozbudowa kolei?

Na wstępie warto zaznaczyć, że modernizacja, a rozbudowa to dwie różne rzeczy. Modernizacja kolei polega na całkowitym demontażu istniejącej już infrastruktury kolejowej i ponownej budowie nowej z wykorzystaniem nowszych i lepszych rozwiązań, na dotychczasowo zajmowanym terenie. Z kolei rozbudowa polega na budowie nowej infrastruktury kolejowej i linii kolejowych na nowym terenie, na którym dotychczas kolej nie funkcjonowała. Modernizacja ma na celu usprawnienie i ulepszenie istniejącej już infrastruktury, natomiast rozbudowa ma na celu rozszerzenie działalności kolei o nowe tereny.

W procesie modernizacji wymianie podlega najczęściej nawierzchnia rusztu torowego, linia kolejowa zostaje wyposażona w nowe rozwiązania, często w pełni zautomatyzowane. Dzięki temu kontrolowanie ruchu pociągów na tego typu liniach jest zdecydowanie prostsze i w większości przypadków przebiega zdalnie i automatycznie, co przyczynia się także do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Modernizacja obejmuje także inne obiekty przynależne do infrastruktury kolejowej takie jak wiadukty, przepusty, a także przejazdy drogowo-kolejowe, jednak w tym przypadku modernizacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ przejazd drogowo-kolejowy kontroluje zarówno zarządza drogi jak i kolei.

W przypadku rozbudowy kolei sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Prace nie są prowadzone na terenie istniejącej infrastruktury oraz linii kolejowej, ale na nowym terenie. Rozbudowa polega na budowie nowych linii kolejowych oraz towarzyszącej im infrastruktury kolejowej w nowych miejscach. Dzięki temu transport kolejowy rozszerza swoją działalność, a to sprawia, że więcej osób i firm może korzystać z transportu kolejowego.

Kto decyduje, zarządza i finansuje modernizację oraz rozbudowę kolei?

Polskie Koleje Państwowe (PKP) to właściciel kolei w Polsce. Dlatego też wszelkie decyzje na temat rozbudowy i modernizacji kolei podejmuje właśnie PKP. Jedynym akcjonariuszem PKP jest Skarb Państwa, który reprezentowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury. To właśnie te organy wraz z PKP odpowiadają za zarządzanie i finansowanie modernizacji oraz rozbudowy kolei w Polsce.

Realizacja projektu rozbudowy i modernizacji kolei

Przed stworzeniem projektu rozbudowy i modernizacji kolei, a także przed jego realizacją bardzo ważne jest przeanalizowanie działania obecnej sieci kolejowej. Pozwala to zlokalizować elementy tego systemu, które nie działają w wystarczająco wydajny sposób i tym samym podjąć decyzję o ich modernizacji lub rozbudowie o nowe linie i infrastrukturę w przypadku, gdy istniejąca nie spełnia swojego zadania w odpowiedni sposób. Projekty kolejowe to bardzo skomplikowana sprawa, dlatego przy jego tworzeniu powinni brać udział najlepsi i najbardziej doświadczeni projektanci, którzy będą gwarancją dobrze przeprowadzonej modernizacji i rozbudowy koeli.

Kolej to bardzo wydajny, bezpieczny i zarazem dość tani środek transportu. Dlatego nic dziwnego, że jest on używany w wielu dziadzinach gospodarki czy to do transportu towarów, czy też przewozu ludzi. Oczekiwania wobec kolei z roku na rok są coraz większe, a to za sprawą ciągle rosnącej ilości osób, jaka chce skorzystać z usług kolei, a także towarów, które czekają na transport. Dlatego bardzo ważne jest, aby kolej rozwijała się stale i poprzez modernizację oraz rozbudowę sieci kolejowej, zwiększała swoją przepustowość a tym samym wydajność i niezawodność. W pełni sprawna i wydajna sieć kolejowa to bardzo ważny element gospodarki większości krajów świata.