Jak zostać geodetą?

geodeci

Do podjęcia zawodu geodety, konieczne jest ukończenie studiów o kierunku geodezja i kartografia. Warto, przed studiami, wybrać liceum z rozszerzeniem przedmiotu geografii. Zawód geodety jest bardzo odpowiedzialny. Trzeba więc wykazać się szczególnie dobrymi wynikami z matury oraz ocenami, by dostać się na te studia. kierunek geodezja i kartografia jest bardzo oblegany – żeby się na niego dostać, trzeba ‘pokonać’ 5 pozostałych kandydatów na jedno miejsce.

Studia geodezyjne są dwustopniowe. Warto wiedzieć, że już po 3,5 roku można otrzymać tytuł zawodowy. Inżynier geodeta może kontynuować studia, by po 5 latach otrzymać tytuł magistra inżyniera. Studenci tego kierunku wykonują ćwiczenia praktyczne w terenie, by oswoić się z zawodem. Ćwiczenia te polegają na wykonywaniu pomiarów pod budowę różnych obiektów. Dzięki pomiarom, możliwe jest dokładne zaplanowanie i zrealizowanie budowy. Poza tym, podczas zajęć praktycznych, studenci ćwiczą szacowanie wartości danej budowli. Wykorzystywane są także zdjęcia satelitarne, z których studenci uzyskują i odczytują informacje o danym terenie. Każdy student uczy się analizowania tych informacji i wykorzystywania ich w praktyce.

Aby zostać geodetą, trzeba zdać egzamin państwowy. Od blisko 15 lat, aby uzyskać uprawnienia geodety, trzeba udać się do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Tam zdaje się egzamin, który składa się z 60 pytań zamkniętych i 3 otwartych – opisowych. Egzaminy zdaje się przed Komisją Kwalifikacyjną do spraw Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii. Po egzaminie pisemnym, przeprowadza się egzaminy ustne. Koszt całego egzaminu wynosi 500 zł. Warto pamiętać, że aby zostać dopuszczonym do egzaminu, konieczne jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności. Dodatkowo, potrzebny jest opis praktyk zawodowych i wykaz wszystkich wykonanych prac w czasie praktyk.

Geodeta i jego rola

To, czym zajmują się studenci geodezji podczas praktyk, jest bardzo uproszczoną formą zadań, jakie należą do każdego geodety. Wykonywanie pomiarów, szacowanie wartości nieruchomości, określanie zdatności terenu i obliczanie, to podstawowe funkcje każdego geodety. Obecnie, coraz więcej firm zajmujących się budową, gruntami i badaniami, zatrudnia geodetów. Ich obecność pozwala dokładnie określić wszystkie dane. Dodatkowo, wiedza i doświadczenie geodetów, bardzo przydaje się podczas tworzenia wszelkich planów budowy lub reorganizacji gruntu.

Gdzie może pracować geodeta? – Wiele jest urzędów państwowych, w których może zostać zatrudniony geodeta. Często, geodeci są zatrudniani w firmach budowlanych. Każda branża, która ma jakąkolwiek styczność z gruntem, musi posiadać specjalny dział geodezyjny, lub geodetę. Warto wiedzieć, że każdy student geodezji i kartografii, może odbyć staż. Staż ten może zapewnić mu pracę w danej firmie. Tak więc, geodeta może ubiegać się o stanowisko w wydawnictwie kartograficznym lub w firmie zajmującej się poszukiwaniami.

Wykonanie specjalistycznej i bardzo dokładnej mapy danego terenu, wymaga profesjonalizmu. Mapę wykonuje geodeta, który umie zaznaczyć wszelkie wzgórza, kotliny oraz inne miejsca na mapie. Geodeci również zajmują się robieniem specjalnych pomiarów w różnych miejscach miasta i na otwartym terenie. Dzięki funkcjom, jakie sprawuje geodeta, możliwe jest przygotowanie gruntu do budowy. Dodatkowo, wszelkie nieregularności terenowe, wzgórza, zagłębienia i inne, wykrywa właśnie geodeta. Dzięki temu, zorganizowanie planu budowy jest wykonywane bardziej precyzyjnie. Obecnie, powstaje coraz większa ilość budynków, domów mieszkalnych, fabryk i innych gmachów. Rola geodety jest niezwykle istotna przy każdym planie budowy.

Artykuł powstał dzięki współpracy z www.geotim-elk.pl