Jakich sprzętów używa firma ochroniarska do monitoringu?

Monitoring jest jednym z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa, który stosowany jest zarówno w dużych lub mniejszych firmach jak i w domach prywatnych. Umieszczenie wewnątrz i na zewnątrz obiektu kamer monitoringu, pozwala mieć stały wgląd na to co dzieje się na terenie chronionego obiektu.

System monitoringu to nie tylko ochrona przed napadami, włamaniami, kradzieżą czy aktami wandalizmu, ale także przed różnego rodzaju awariami instalacji lub maszyn oraz niespodziewanymi zdarzeniami takimi jak pożar czy powódź. Dzięki zastosowaniu monitoringu połączonego z całodobowym nadzorem przez wykwalifikowanego operatora otrzymujemy znakomity system, który będzie czuwał nad każdym aspektem bezpieczeństwa na terenie chronionego obiektu.

Monitoring

Usługa monitoringu oferowana przez firmę Beta Security ISO dzieli się na dwie części:

  1. Monitoring systemów alarmowych – jest to kontrola stanu sygnałów generowanych przez urządzenia systemu alarmowego i przesyłanych do Całodobowego Centrum Ochrony (CCO). Przesył odbywa się najczęściej za pomocą drogi radiowej lub łącza komutowanego. Sygnały generowane przez system alarmowy, przesyłane są w formie zakodowanej. Odkodowywanie sygnału odbywa się dopiero w Całodobowym Centrum Ochrony (CCO).
  2. Monitoring wizyjny – system alarmowy wysyła sygnał do Całodobowego Centrum Ochrony (CCO) gdzie wykwalifikowany operator przejmuje zgłoszenie i sprawdza jego zasadność za pomocą systemu kamer monitoringu. W ten sposób może on sprawdzić, co wywołało alarm w systemie i jakie kroki należy podjąć w zaistniałej sytuacji. Po wersyfikacji zgłoszenia operator może wezwać potrzebne w danej sytuacji służby, może to być: grupa interwencyjne, serwis techniczny, straż pożarna, pogotowie ratunkowe czy policja. Służby wezwane na miejsce zdarzenia mają już dokładne informacje na temat zaistniałej sytuacji, które przekazał im operator systemu bezpieczeństwa kontrolujący na bieżąco zdarzenie, przy pomocy kamer monitoringu.

Sprzęt wykorzystywany do monitoringu

Systemy monitoringu składają się z wielu różnego rodzaju urządzeń współpracujących ze sobą. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w każdym przypadku. Podstawą każdego monitoringu jest CCTV (Closed-Circuit TeleVision), czyli system przesyłu obrazu z kamer przemysłowych obejmujących swoim zasięgiem jakiś określony obszar zamknięty, do zestawu monitorów i rejestratorów znajdujących się w centrali, czyli w Całodobowym Centrum Ochrony (CCO).

Obszarem zamkniętym w tym przypadku może być pojedynczy budynek np. szkoła, hala produkcyjna, supermarket, bank lub zespół budynków takich jak wielkie fabryki, lotniska czy nawet całe miasta. Głównym celem systemu CCTV jest podniesienie bezpieczeństwa na terenie chronionym, poprzez kontrolę obrazu z kamer w czasie rzeczywistym, a także rejestrację obrazu w celu odtworzenia przebiegu wydarzeń w sytuacji, gdy jest to potrzebne. System CCTV może działać w sposób przewodowy, bezprzewodowy lub hybrydowy.

Kamery mogą współpracować z nowoczesnymi systemami analityki, które pozwalają m.in. na wykrywanie ruchu, identyfikację oraz odczytywanie tablic rejestracyjnych, zaawansowaną analitykę twarzy, wizualne obszary i bariery, systemy zliczania osób oraz wykrywanie zabranych lub pozostawionych przedmiotów.

Dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii monitoring nie musi być już systemem ochrony działającym jedynie na terenie jakiegoś obiektu. Obecnie coraz więcej osób korzysta z monitoringu GPS, który pozwala na monitorowanie pojazdów, co znacząco ułatwia zarządzanie całą ich flotą w przypadku np. dużych firm transportowych. Monitoring GPS oprócz śledzenia aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdu pozwala na odczyt takich parametrów jak zużycie paliwa, prędkość, charakterystyka bezpieczeństwa kierowcy i pojazdu oraz pomiar jazdy ECO.

Wdrożenie do swojej firmy systemu monitoringu GPS zapewni większą kontrolę nad pojazdami i usprawni zarządzanie nimi. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne np. w firmach transportowych. Lokalizator GPS umożliwi weryfikację pracy kierowców w trakcie przejazdów, kontrolę przebiegu wizyt serwisowych i handlowych, prowadzenia analiz obecności, kontrolę dynamiki jazdy oraz ułatwi zdecydowanie przygotowywanie raportów tras, przebiegów, postojów, czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy, przekraczania dozwolonej prędkości i innych ważnych parametrów.

Oferowany przez firmę Beta Security ISO system monitoringu GPS w Będzinie, pozwoli zwiększyć efektywność planowania zadań i zarządzania flotą pojazdów, a także podwyższyć jakość pracy wykonywanej przez kierowców i obniżyć koszty.