Jakie badania geotechniczne gruntu są wymagane do sporządzenia opinii geotechnicznej?

Przed rozpoczęciem budowy domu warto przeprowadzić badania geotechniczne. Jest to zalecane zwłaszcza w sytuacji gdy budynek ma stanąć na skarpie lub na terenie cechującym się wysoką wilgotnością gleby. Czym są badania geotechniczne? Jakie prace są niezbędne do wystawienia opinii geotechnicznej?

Domy jednorodzinne a badania geotechniczne.

Domy jednorodzinne przeważnie zaliczane są do pierwszej kategorii geotechnicznej. Oznacza to, ze budynki te są niewielkie, posiadają statycznie wyznaczalny schemat obliczeniowy w prostych warunkach gruntowych. Jeśli budynek zaliczany jest do pierwszej kategorii przed budową należy zlecić badania geotechniczne oraz przygotować opinię geotechniczną. Opinia ta jest najbardziej podstawowym sposobem ustalania warunków posadowienia obiektu.

Na czym polegają i jak wyglądają badania geotechniczne niezbędne do sporządzenia opinii?

Badania geotechniczne polegają na wykonaniu odpowiednio rozplanowanych wierceń przy czym wykonywane są jednocześnie działania mające na celu określenie stanu oraz rodzaju gruntów. Pobierana jest również woda i gleba, która przekazywana jest do badań laboratoryjnych.

W przypadku trudności w ocenie właściwości gleby wykonywane są dodatkowe sondowania dynamiczne, statyczne lub wykręcane.

Aby móc sporządzić opinię geotechniczną konieczne jest wykonanie minimum trzech otworów badawczych, każdy o głębokości od 4 do 5 metrów. Niekiedy liczba otworów oraz ich głębokość może być inna – zależy to przede wszystkim od ustalenia głównego koordynatora prowadzonych prac.

Kto wykonuje badania geotechniczne i jaka jest ich cena?

Badania geotechniczne wykonywane są przez specjalistyczne firmy, gdyż niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień i doświadczenia aby móc we właściwy sposób przeprowadzić badania. Ponadto przy przeprowadzaniu odwiertów konieczna jest obecność osoby, która zdała egzamin państwowy i posiada kwalifikacje nr XI oraz XII. Cena przeprowadzenia badań geotechnicznych może znacząco się różnić. Jest ona zależna od ilości oraz głębokości wykonywanych otworów.

Za najprostsze badania łącznie ze sporządzeniem opinii najmniej zapłacimy ok. 800 zł. W przypadku konieczności wykonania większej ilości głębokich wwiertów cena ta może być kilkukrotnie wyższa. Ceny będą naturalnie różniły się także ze względu na rejon w jakich funkcjonuje firma oraz na sam prestiż danego przedsiębiorstwa.

badania

Powtórne przeprowadzanie badań geotechnicznych.

Niekiedy występuje sytuacja, w której na danym terenie, na którym planowane jest postawienie nowego budynku były już przeprowadzane odwierty. Pojawia się wówczas pytanie czy konieczne jest przeprowadzanie ponownie badań?

Zgodnie z rozporządzeniem geotechnicznym warunki gleby ustalane są na podstawie aktualnych, bieżących analiz.

W związku owe prace prowadzone były stosunkowo niedawno, warto zebrać pełną dokumentację geologiczno-inżynierską dzięki której możliwe będzie zgromadzenie podstawowych informacji. Wówczas wystarczy jedynie wykonać jeden kontrolny wwiert, którego wykonanie będzie miało na celu uaktualnienie warunków gruntowo-wodnych. Dzięki temu możliwe będzie nie tylko zaoszczędzenie pieniędzy ale również cennego czasu, gdyż dalsze prace będą mogły być szybciej przeprowadzane.

Warto również wiedzieć, że archiwalne badania są własnością inwestora, który zlecił ich wykonanie. Dokumentacja ta należy do niego przez pięć lat i może być przekazywana innym osobom zarówno za darmo jak i z płatnie. Niekiedy możliwe jest skorzystanie z badań znajdujących się w organach administracji geologicznej lub w Państwowym Instytucie Geologicznym. W tej sytuacji możliwe jest uzyskanie owych dokumentów do wglądu, który jest nieodpłatny. Warto zainteresować się przed podjęciem współpracy z firmą czy opinia geotechniczna nie jest już wykonana i dostępna

Geoprofi – usługi geodezyjne Kamienna Góra

Profesjonalny geodeta Kamienna Góra to Geoprofi. Firma ta oferuje szereg usług geodezyjnych w atrakcyjnych cenach przy zachowaniu jakości usługi. Geoprofi obsługuje zarówno klientów indywidualnych jak i wiele firm i instytucji, dlatego tak istotne jest indywidualne podejście do każdego zlecenia.

Adres: ul. Ofiar Oświęcimskich 1, 58-100 Świdnica
Telefon kontaktowy: 666 831 566
Adres e-mail: geodezja@geoprofi.pl