Jakie obowiązki ma księgowa?

Biuro Rachunkowe AleKsięgowa.pl - Wałbrzych

O tym, że księgowa to jedna z najważniejszych osób w firmie, nikogo przekonywać nie trzeba. Nasuwa się jednak pytanie – jakie obowiązki ma księgowa? Oczywiście jest to kwestia mocno skomplikowana i zależna od tego, jaki konkretnie jest profil działalności formy, w której ona pracuje. Niemniej jednak istnieją pewne odgórne zalecenia, co do obowiązków, jakie powinna wypełniać…

Obowiązki księgowego

Z zasady, do podstawowych obowiązków księgowego zalicza się prowadzenie tak zwanych ksiąg rachunkowych (robi się to na podstawie dowodów księgowych). Bardzo ważne jest, aby księgi były prowadzone rzetelnie, bezbłędnie i na bieżąco – te zasady reguluje ustawa. Dlaczego jest to takie ważne? Owe księgi rachunkowe stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań finansowych, więc bardzo ważnym jest zatem, aby dbać o jakość ich prowadzenia – w przypadku błędu (nawet pozornie bardzo banalnego) firmie mogą grozić poważne konsekwencje prawne. Jest to najważniejsze (i jak się okazuje – często najbardziej pracochłonne) zadanie osób zatrudnionych na stanowisku księgowych – nie należy jednak zapominać, że istnieją inne, nie mniej istotne zagadnienia, z którymi musi się uporać taka osoba.

Poza wymienionymi powyżej obowiązkami, przyjęło się, że księgowi zajmują się również:

 • prowadzeniem ewidencji przychodów i kosztów podatkowych (dzięki temu możliwe jest kontrolowanie realizacji budżetu firmy na dany rok, sprawdzenia płynności finansowej organizacji)
 • wypełnianiem i wysyłaniem m. i. deklaracji podatkowych i innych informacji, niezbędnych dla urzędów skarbowych i im podobnych instytucji
 • rozliczaniem VAT (szczególnie istotne w ogólnym, rocznym rozrachunku – pozwala zbilansować budżet)
 • wystawianiem i księgowaniem faktury VAT (równie istotne dla kontroli wpływów i wydatków w firmie, należy dbać o terminowość tych rozliczeń)
 • ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych (za takowe uważa się każde zdarzenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą)
 • rozliczaniem projektów unijnych (oczywiści e o ile firma z nich korzysta – jeśli korzysta księgowi mają bardzo dużo pracy, gdyż unijne dyrektywy nakładają na firmy bardzo szczegółowe monitorowanie korzystania z przydzielonych funduszy)
 • wyliczaniem i odprowadzaniem składek za pracownika i pracodawcę do ZUSu
 • wypłacaniem wynagrodzenia pracowników.

Warto pamiętać również o tym, że księgowi zobowiązani są do przestrzegania szeregu dokumentów – nie tylko polityki finansowej danej organizacji. Do najważniejszych z nich należą:

 • Ustawa o rachunkowości,
 • Ordynacja podatkowa,
 • Kodeks karny i kodeks karny skarbowy,
 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa regulująca powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

biuro rachunkowe Wałbrzych

Odpowiedzialny zawód

Jak widać – księgowy ma bardzo wiele obowiązków, zobowiązany jest również do przestrzegania skomplikowanych procedur i bardzo szczegółowych zasad. To wyjaśnia stosunkowo wysokie zarobki osób na tym stanowisku – są one obarczone na tyle wysokim stopniem odpowiedzialności, że nic dziwnego, iż wymagają za swoja pracę i know-how, jakie wnoszą do danej organizacji, godziwego wynagrodzenia. Czasem firmy zamiast tworzenia stanowiska księgowego i zatrudniania pracownika na to miejsce decydują się na skorzystanie z usług księgowego. Obsługę księgową dla firm we Wrocławiu oferuje m.in. biuro Inpensa. Takie rozwiązanie daje pewność współpracy z zespołem profesjonalistów, którzy najlepiej znają się na księgowości, a w razie wątpliwości mają stałą możliwość skonsultowania się z innym księgowym w biurze.