Kiedy należy wykonać pierwszy przegląd budowlany?

Prawo Budowlane ściśle określa, iż właściciel/ zarządca każdego domu oraz budynku mieszkalnego, ma obowiązek przeprowadzać różne kontrole. Stan, w jakim znajduje się dany budynek, musi być uwzględniony w raporcie osób, które dokonują przeglądów. Cele takich przeglądów jest wykluczenie ewentualnych problemów oraz usterek. W razie ich wykrycia, podejmowane są natychmiastowe działania naprawcze. O wiele szybciej i łatwiej jest zapobiec większym problemom, dzięki okresowym przeglądom.
Pierwszy przegląd budowlany należy dokonać w ciągu roku od momentu, w którym budynek zostanie przekazany użyteczności publicznej. Przed oddaniem obiektu w ręce właściciela lub zarządcy, budynek również poddawany jest kontrolom. Jednak to w momencie oddania budynku, obowiązek dbania o jego stan techniczny i estetykę, spada na właściciela/ zarządcę. Utrzymanie budynku mieszkalnego, domu jednorodzinnego oraz innego typu budynku, jest możliwe dzięki okresowym przeglądom.
W skład regularnych przeglądów wchodzą poszczególne czynności, jakich dokonuje się podczas zamieszkania i użytkowania budynku. Mieszkańcy oraz użytkownicy danego obiektu, muszą mieć zapewnione bezpieczeństwo i komfort. Uprawnione osoby, w wyznaczonym terminie sprawdzają bardzo dokładnie stan konstrukcji, poszczególnych instalacji i innych części budynku.

 

przegląd budynku

Rodzaje przeglądów

Istnieje kilka podstawowych rodzajów przeglądów, jakie należy regularnie wykonywać w określonym czasie. Najbardziej istotne są te przeglądy, których dokonuje się raz na rok oraz raz na pięć lat. W przypadku, gdy powierzchnia danego obiektu wynosi ponad 2 000 m2, przegląd wykonywany jest dwa razy do roku. Jest to tzw. przegląd półroczny, który dotyczy tylko obiektów wielkopowierzchniowych.  Przegląd roczny dotyczy takich części budynku jak:

  • Wszystkie elementy budynku oraz instalacje, które mogą być narażone na szkodliwe czynniki atmosferyczne. Oprócz tego, sprawdzane są te części budynku, które są narażone na uszkodzenia związane z użytkowaniem budynku.
  • Instalacje oraz urządzenia, których zadaniem jest ochrona środowiska.
  • Instalacje gazowe oraz przewody kominowe, wentylacyjne, spalinowe i dymowe.

Z kolei przeglądy wykonywane raz na pięć lat, obejmują:

  • Stan techniczny budynku,
  • Określenie przydatności danego obiektu pod względem użytkowania,
  • Estetykę budynku oraz jego otoczenia (ogrodu, parkingu itp.),
  • Instalację piorunochronną i elektryczną.

Oprócz tego, przegląd należy wykonać kontrolę bezpiecznego użytkowania budynku, stanu technicznego kotłów oraz kontroli instalacji grzewczej z kotłem (jednorazowo). Dodatkowo, zarządca budynku misi powołać ekipę, która dokona przeglądu systemów chłodniczych w systemie klimatyzacji. Tego typu kontrolę wykonuje się raz na pięć lat.
Trzeba również dodać, że istnieje jeden rodzaj kontroli, który należy wykonywać za każdym razem, gdy obiekt zostanie narażony lub uszkodzony w wyniku powodzi, pożaru czy uderzenia pioruna.

Obowiązek wykonywania przeglądów budowlanych

Dzięki przeprowadzaniu regularnych przeglądów budowlanych, możemy zapewnić bezpieczeństwo sobie, domownikom oraz mieszkańcom danego budynku. Częste sprawdzanie elewacji, wszystkich typów instalacji oraz stanu konstrukcji budynku, pozwala nam określić, czy stan budynku jest odpowiedni i czy zapewnia należyte bezpieczeństwo wszystkim mieszkańcom.

Zarówno przeglądy pięcioletnie, dwuletnie, jak i roczne są bardzo istotne. Do wykonania przeglądów zatrudnia się specjalistów. Z racji tego, iż przeglądy dotyczą różnych części budynku, każdy typ przeglądu powinien zostać przeprowadzony przez osoby, które posiadają specjalne uprawnienia z danej specjalności i o odpowiednim zakresie.