Leczenie komórkami

Nowoczesne lecznictwo wymaga nowych rozwiązań. Lekarze i ludzie ze świata nauki ścigają się się w opracowywaniu efektywnych metod leczenia, które dadzą sobie radę nawet z najbardziej dewastującymi okaleczeniami. W laboratoriach każdego dnia przygotowywane są eksperymenty, których celem jest opracowanie metod leczenia trudnych przypadków. Coraz popularniejszym sposobem staje się stosowanie komórki macierzyste Wrocław. To zagadkowe pojęcie to ogromny krok dla medycyny.
Mają one dwie zdolności: w teorii mogą dzielić się nieskończoną liczbę razy oraz różnicują się do innych typów komórek. Ze względu na ich pochodzenie tego rodzaju komórki możemy podzielić na dwa rodzaje:

  1. Embrionalne komórki macierzyste (ESC) – wyprowadzane są z 139297_medicines_3embrionów. Mogą być totipotentne lub pluripotente.
  2. Somatyczne komórki macierzyste – znajdywane są w tkankach dorosłych organizmów, komórki te są multipotentne lub unipotentne.

Hodowanie komórek macierzystych w kulturach in vitro daje sposobność używania ich w produkcji organizmów transgenicznych. Ludzie kojarzą rozwinięcie badań nad nimi z możliwością dokonywania terapii komórkowej oraz medycyną ,której przewodzi regeneracja. Komórki macierzyste mają znaczny potencjał.