Na czym polega działalność CDP (dawniej Carbon Disclosure Project)?

Carbon Disclosure Project (CDP) jest globalną organizacją, która współpracuje z akcjonariuszami i korporacjami w celu publikowania wyników dużych korporacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych. Powstała w Wielkiej Brytanii w 2000 roku, lecz rok później już ponad 13 000 firm, miast, stanów i regionów z całego świata złożyło raporty do CDP.

Raporty w zakresie emisji gazów są opracowane przez inwestorów instytucjonalnych i są skierowane do spółek notowanych na głównych giełdach świata, którego celem jest uzyskanie informacji na temat polityki dotyczącej zmian klimatycznych.

Misja CDP

Misją Carbon Disclosure Project (CDP) jest zbieranie i rozpowszechnianie wysokiej jakości informacji, które motywują inwestorów, firmy i rządy do podejmowania działań mających na celu zapobieganie zmianom klimatycznym. Coroczna ankieta CDP stanowi kanał rozpowszechniania danych związanych ze zmianami klimatycznymi.

Carbon Disclosure Project działa w imieniu inwestorów instytucjonalnych, których aktywa wynoszą ponad 71 bilionów dolarów i dostarcza rynkom kapitałowym miary raportowania i wyników związanych z emisją dwutlenku węgla.

W 2007 roku organizacja ta opublikowała dane dotyczące emisji z 2400 największych światowych firm, odpowiedzialnych za 26% globalnej emisji gazów cieplarnianych. CDP jest również aktywne w obszarze gospodarki wodnej, zwracając uwagę na ważne kwestie, takie jak bieżące zużycie wody oraz to, jak firmy mogą zoptymalizować jej wykorzystanie.

Obecnie tylko 1,2% wody na Ziemi jest dostępne do spożycia przez ludzi, co stwarza problem na najbliższe lata, a w wielu regionach firmy nie mogą już liczyć na stabilne dostawy wody dobrej jakości, aby rozwijać swoje przedsiębiorstwa. W rezultacie, coraz większa liczba inwestorów i klientów coraz częściej oczekuje od firm dostosowania się i reagowania wobec tej alarmującej sytuacji, a one same muszą nauczyć się robić więcej za mniej i działać wspólnie.

Korzyści płynące z działania CDP

Dane gromadzone przez CDP pomagają decydentom zmniejszyć ryzyko dla ich firm i środowiska, generować większy kapitał przy mniejszym wpływie na środowisko, zarówno pod względem emisji gazów, jak i gospodarki wodnej, oraz stymulować działania na rzecz bardziej zrównoważonego świata.

Organizacja jest sponsorowana przez największych inwestorów, takich jak HSBC, JP Morgan Chase, Bank of America, Merrill Lynch, Goldman Sachs, American International Group i State Street Corporation. CDP przeprowadziła prace z takimi korporacjami jak Walmart, Tesco, Cadbury Schweppes, Procter & Gamble i wieloma innymi w celu zmierzenia emisji na różnych ogniwach łańcucha dostaw.

Do pozostałych korzyści wynikających z działania Carbon Disclosure Project należą:

  • Łączenie interesariuszy i firmy w celu inicjowania transakcji związanych z globalnym ociepleniem.
  • Kierowanie gospodarką wodną w sposób, który ma na celu ograniczenie nadmiernego zużycia wody.
  • Mapowanie głównych przyczyn emisji gazów, ustanawiając globalny standard dla raportów dotyczących emisji gazów i zużycia energii.
  • Oferowanie przejrzystość działań wobec klientów, udziałowców i innych podmiotów.
  • Umożliwianie identyfikację ryzyka w łańcuchu wartości.

Jakie  metodologie stosuje CDP?

CDP współpracuje z 3.000 największych światowych korporacji, aby pomóc im wykazać, że efektywna redukcja emisji dwutlenku węgla może być dokonana w powiązaniu z ich działalnością produkcyjną.

Wysiłki te zostały docenione dzięki odpowiednim instytucjom, które wspierają CDP, a są nimi inwestorzy instytucjonalni, a więc partnerzy w największych gospodarkach świata, którzy pomagają rozpowszechniać informacje w sposób globalny. 

Uzyskanie oceny CDP jest prostym i szybkim sposobem na zademonstrowanie przywództwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak również zaangażowania w przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Jeśli firma weźmie udział w jakiejkolwiek inicjatywie na rzecz zrównoważonego rozwoju, jej nazwa nie tylko pojawi się na stronie CDP, ale również zdobędzie punkty w kwestionariuszu. W ten sposób stanowi on kolejny publiczny kanał, za pomocą którego spółki mogą informować inwestorów i innych interesariuszy o swoim zaangażowaniu. 

Wyniki CDP zostały już zintegrowane z wieloma platformami, takimi jak Google Finance czy Bloomberg Terminals, co sprawia, że są one widocznym znakiem zaangażowania przedsiębiorstwa w łagodzenie zmian klimatycznych i adaptację do nich. Zaangażowanie w CDP stanowi wyraźny sygnał, że Państwa firma ma dalekowzroczną wizję i długoterminową strategię zrównoważonego rozwoju.