Ocena stanu technicznego budynku krok po kroku

eksperyza budowlana budynku

Ocena stanu technicznego obiektu budowlanego jest niezwykle ważna, ponieważ ma związek z przyszłym bezpieczeństwem podczas oddania budynku do użytku przez ludzi. Wielce istotne jest, aby ocena stanu technicznego była wykonywana tylko i wyłącznie przez profesjonalistów, którzy posiadają kompleksową wiedzę w temacie budownictwa oraz są w stanie wykryć wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wynikające z budowy nowego bądź modernizacji bryły obiektu budowlanego.

Ocena stanu technicznego budynku – do kogo należy?

Do oceny stanu technicznego budynku należy zatrudnić osobę posiadającą określone uprawnienia. W przypadku tradycyjnego ocenienia stanu technicznego – może to zrobić każda osoba posiadająca kompleksową wiedzę w zakresie budownictwa, która ma uprawnienia budowlane. Jeśli pojawia się obowiązek wykonania ekspertyzy budowlanej, która jest znacznie bardziej skomplikowana od zwykłej analizy stanu technicznego budynku – musi ją wykonywać tylko i wyłącznie definiowany rzeczoznawca budowlany, który posiada zarówno uprawnienia budowlane oraz licencję rzeczoznawcy. Warto sprawdzać renomę danego rzeczoznawcy sprawdzając jego indywidualny numer identyfikacyjny w Krajowym Rejestrze Rzeczoznawców.

Ekspertyza budowlana – co to takiego?

Oceniając stan techniczny budynku należy wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju aspekty związane z wykonaniem podłoża budynku tj. fundamentów oraz materiałów, które zostały użyte do produkcji poszczególnych elementów bryły obiektu. Ekspertyza to opinia, która wydawane jest wraz z kompleksową dokumentacją projektową, która zawiera analizy oraz obliczenia, które pozwalają sprawdzić wytrzymałość poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektu. Ekspertyza nie tylko pozwala ocenić stan techniczny budynku, ale analizuje także przyczyny ewentualnych uszkodzeń. Dzięki wykonaniu ekspertyzy można też wysunąć wnioski jak zapobiegać i postępować w przypadku remontu lub modernizacji budynku tak aby zachować wszelkie normy bezpieczeństwa, które umożliwią późniejsze bezpieczne użytkowanie obiektu użytkowego.

rzeczoznawca ocenia stan techniczny budynku

Jak wykonywana jest ekspertyza budowlana?

Wykonywanie ekspertyzy budowlanej to bardzo skomplikowany proces, który wymaga szerokiej wiedzy na wielu płaszczyznach związanych z budownictwem. Podczas pierwszego etapu wykonywania ekspertyzy ocenia się stan wizualny budynku przez specjalistę na podstawie obserwacji dotyczących stanu technicznego obiektu. Kolejno wykonuje się skomplikowane pomiary oraz wyliczenia, które pozwalają sprawdzić wytrzymałość i nośność poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Tylko profesjonalnie wykonane obliczenia pozwalają zachować najwyższy poziom bezpieczeństwa w danym obiekcie.

Podczas ekspertyzy ocenia się prawidłowość wykonania ścian, dachu oraz fundamentów i wszelkich elementów wpływających na konstrukcję budynku. Dodatkowo bada się różnego rodzaju usterki oraz nawet rysy lub pęknięcia ścian, które wynikać mogą z naruszenia konstrukcji i bryły obiektu. Warto wiedzieć, że wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo obiektu. Rzeczoznawca wykonujący ekspertyzę sporządza dokumentację fotograficzną oraz rysunkową elementów, które poddaje analizie i obliczeniom. Dodatkowo oceniane są instalacje techniczne i wyjścia sanitarne pod kątem przepisów prawa budowlanego oraz wszelkich obowiązujących norm bezpieczeństwa.

Ostatnim etapem wykonywania ekspertyzy jest sformułowanie wniosków, które pozwalają wysnuć zalecenia odnośnie dalszych działań związanych z remontami i modernizacją danego obiektu budowlanego. Analiza obiektu pozwala pojąć inwestorom ostateczną decyzję związaną z kupnem lub modernizacją budynku oraz sposobie jego użytkowania. Warto wiedzieć, że w przypadku wykrycia znacznych nieprawidłowości rzeczoznawca może stwierdzić, że budynek nie spełnia norm bezpieczeństwa i powinien zostać wyburzony. Musi być to jednak poparte kompleksowymi obliczeniami oraz dokumentacją techniczną. Należy też pamiętać, aby do ekspertyzy i oceny stanu technicznego budynku wybierać tylko i wyłącznie profesjonalistów posiadających szczegółową wiedzę w zakresie budownictwa oraz obowiązujących nom i możliwych uchybień w obiektach budowlanych, które w przyszłości muszą być bezpieczne podczas użytkowania.