Odbudowa całego łuku zębowego – dla kogo jest ta metoda?

zdjęcie rentgenowskie zębów

Odbudowa całego łuku zębowego jest metodą stosowaną najczęściej w przypadku pacjentów, którzy w wyniku wypadku lub innego zdarzenia losowego utracili znaczną część naturalnego uzębienia. Rekonstrukcję tego typu przeprowadza się w oparciu o implanty oraz mosty protetyczne, które w połączeniu z implantami będą wyglądały naturalnie i całkowicie zatuszują ubytki w naturalnym uzębieniu. Choć wykonanie odbudowy pełnego łuku zębowego jest zabiegiem czasochłonnym, dla pacjentów poszukujących alternatywy pełnej protezy jest zabiegiem wartym uwagi.

Kiedy możliwe jest wykonanie odbudowy całego łuku zębowego?

Implanty, które wykorzystywane są przy odbudowie pojedynczych ubytków lub pełnego łuku zębowego muszą zostać osadzone w kości, dlatego metoda ta sprawdza się wyłącznie u pacjentów posiadających wystarczająco materiału kostnego do bezpiecznego zastosowania implantu. Ze względu na inwazyjność zabiegu, w przypadku uzupełniania pełnego łuku zębowego stosuje się obecnie metodę „all on 4” lub „all on 6”, w ramach której uzupełnienie protetyczne montowane jest na czterech lub sześciu implantach gwarantujących trwałość, naturalny wygląd i wygodę użytkowania nowego uzębienia.

odbudowa zgryzu

Wybór pomiędzy zastosowaniem 4 lub 6 implantów do osadzenia protezy zależy do ilości zębów, jaka ma zostać uzupełniona mostem protetycznym. W przypadku metody „all on 4”, w jednym łuku odbudowuje się do 5 zębów, zachowując w ten sposób trwałość protezy. Ważną i wartościową zaletą leczenia braków uzębienia tą właśnie metodą jest stosunkowo krótki czas odbudowy całego łuku – choć zajmuje dłużej, niż wykonanie pełnej protezy zębowej, końcowy efekt jest wart oczekiwania na wygojenie się implantów i przygotowanie mostów. Podobnie jak w przypadku protez mocowanych na koronach, łuk odbudowany w oparciu o implanty może być przymocowany na stałe bądź zdejmowany. Ze względu na wygodę i estetykę, większość pacjentów decyduje się na opcję stałą.

Jak przebiega zabieg odbudowy całego łuku zębowego?

Podczas pierwszej konsultacji stomatologicznej rozpoczynającej odbudowę łuku zębowego wykonuje się u pacjenta tomografię komputerową, dzięki której stomatolog może ocenić stan kości i oszacować, czy zastosowanie uzupełnienia opartego o implanty jest metodą możliwą i bezpieczną do zrealizowania. Po zapoznaniu pacjenta ze sposobem wykonania takiego rodzaju odbudowy, specyfiką implantów i możliwym końcowym efektem zabiegu, stomatolog wykonuje wyciski szczęki, na podstawie których zostaną stworzone szablony chirurgiczne niezbędne podczas zabiegu wszczepiania implantów. Sam proces ich aplikacji nie jest długi, odbywa się pod znieczuleniem, a dzięki wcześniej wykonanym odlewom możliwe jest przygotowanie mostów protetycznych i zamontowanie ich na implantach podczas tej samej wizyty.

implant na zdjęciu rentgenowskim

Przeciwwskazania i ograniczenia – kiedy odbudowa łuku zębowego na implantach nie jest możliwa?

Przeciwwskazania do wykorzystania metody „all on 4” lub „all on 6” w trakcie odbudowy całego łuku zębowego sprowadzają się do ograniczeń w zastosowaniu samych implantów. Ze względu na wzrost kości, metoda ta nie może zostać wykorzystana u osób poniżej 17 roku życia, a także u pacjentów z zaawansowaną osteoporozą. Wyraźnym ograniczeniem do zastosowania implantów może być też wiek starczy – u osób, które straciły już naturalne uzębienie i przez wiele lat nosiły tradycyjną protezę ruchomą może dochodzić do zaniku dziąseł, a z czasem także kości. Wszczepienie implantów w takich przypadkach może okazać się mocno utrudnione, jeśli nie niemożliwe.

implanty

Przeciwwskazaniem do wykonania implantów jest ciąża pacjentki (zaleca się przygotowanie protezy tymczasowej i powrócenie do zabiegu opartego o implanty po zakończeniu okresu karmienia piersią), a także choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia krwi, nieunormowana cukrzyca, padaczka, choroby nowotworowe, nowotwory oraz AIDS. Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, implantów nie stosuje się u osób z problemem alkoholowym bądź nadużywających narkotyków. U wszystkich pacjentów, przed przystąpieniem do zabiegu wszczepienia implantów konieczne jest wyleczenie wszystkich chorób dziąseł i ubytków próchniczych (jeśli u pacjenta pozostają jeszcze naturalne zęby).

Ograniczenia w odbudowie całego łuku zębowego mogą pojawić się także u osób nałogowo palących tytoń lub zmagających się z chorobami wpływającymi negatywnie na stan i jakość kości. Ich osłabienie może spowodować złe osadzenie implantu oraz dłuższy proces gojenia i wrastania implantu. Nikotyna ogranicza wiele procesów niezbędnych do prawidłowego leczenia i gojenia się kości po zabiegu wszczepienia implantu, dlatego zaleca się odstawić papierosy przynajmniej kilka miesięcy przed przystąpieniem do zabiegu odbudowy łuku zębowego lub wstawianiem jakichkolwiek implantów uzupełniających braki w uzębieniu.