Podstawowe procedury wewnętrzne, które powinno wdrożyć każde przedsiębiorstwo przemysłowe

Działalność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce jest niezwykle rozbudowana, zwłaszcza jeśli dana firma chce się wybić na tle międzynarodowym.

Mało która osoba z zewnątrz zdaje sobie sprawę, jak wiele procedur wewnętrznych musi wdrażać dane przedsiębiorstwo, by mogło wyróżnić się na współczesnym rynku.

Do jednej z najważniejszych procedur należy kontrola jakości pracy w danej firmie, a sposobów zapewniających gwarancję jakości jest bardzo dużo. Warto jednak przytoczyć trzy najbardziej popularne.

Plan Kontroli 

Czym jest?

Plan Kontroli wyrobu lub procesu pozwala monitorować na bieżąco wszystkie etapy produkcji. Dzięki temu firma produkuje mniej tzw. wyrobów niezgodnych, a co za tym idzie, pozwala obniżyć koszty związane ze sprowadzeniem droższych materiałów potrzebnych do ich wytworzenia.

Taki rodzaj kontroli pozwala systematycznie ulepszać sposób produkcji, jednak istnieje jeszcze jedno określenie Planu Kontroli. Z technicznego punktu widzenia jest to dokument zawierający informacje o charakterystyce procesu lub produktu oraz instrukcje dotyczące działań podejmowanych w przypadku wykrycia niezgodności danego produktu.

Jak wygląda?

Plan Kontroli jest trudnym procesem, natomiast niezwykle opłacalnym. Wykonywanie pomiarów oraz testów materiałów i wydajności danych produktów pomaga poprawiać ich jakość i zapewniać jej gwarancję na rynku.

Przy tworzeniu tego planu istotne jest szczegółowe opisanie wszystkiego, co związane jest z danym produktem. Dlatego też powinien zawierać on:

 • numer produktu,
 • nazwę oddziału i fabryki,
 • kod dostawcy,
 • osobę odpowiedzialną za tworzenie planu,
 • datę jego zatwierdzenia,
 • opis całej operacji,
 • listy maszyn i narzędzi użytych w procesie produkcyjnym.

Co daje Plan Kontroli?

Ten rodzaj dokumentu ma służyć danej firmie w zapewnianiu o jakości wypuszczanych przez nią produktów i procesu ich tworzenia. Dzięki niemu przedsiębiorstwo w łatwy sposób wychwyci produkty niezgodne –  ich wady i niedociągnięcia, dzięki czemu będzie można sprawnie je wyeliminować i zapobiec potencjalnej reklamacji konsumenta.

Widać zatem, że jest to bardzo opłacalna forma kontroli jakości na rynku, jednak niejedyna.

ISO 9001

O tym sposobie kontroli jakości pracy słyszał chyba każdy, kto miał choć w małym stopniu do czynienia firmą przemysłową.

Norma opisana standardem ISO 9001 pozwala zapewnić firmom gwarancję jakości na podstawie systematycznie przeprowadzanych audytów i zdobywanych przy tym certyfikatów.

Ten rodzaj procedury różni się od pozostałych tym, że osoba podejmująca działania mające na celu polepszenie jakości pracy jest podmiotem zewnętrznym. Audyty przeprowadza osoba niezwiązana z daną firmą. Dlatego też przedsiębiorstwa sięgają po ten rodzaj, gdyż potrafi on zapewnić konsumentów o wysokiej jakości dzięki ocenie osoby niezależnej, oceniającej pracę w sposób jak najbardziej obiektywny.

Choć zgodnie z tą normą działa większość przedsiębiorstw, to warto wziąć pod uwagę jednak jeszcze inne sposoby kontroli jakości, ponieważ za audytami tego standardu czasami kryją się wysokie koszty ich realizacji.

I choć są one tylko początkowe i zwracają się w miarę wprowadzania zmian optymalizujących poziom jakości pracy i produktu to istnieją również inne możliwości, które pozwalają zaoszczędzić już na samym starcie.

plan kontroli

Kontroler jakości 

Najmniej znanym sposobem spośród wyżej wymienionych jest powołanie stanowiska kontrolera jakości.

Do jego zadań należy:

  • przeprowadzenie testów wewnętrznych i szkoleń dla pracowników związanych z polepszeniem jakości pracy;
  • kontrolowanie dostaw materiałów i surowców;

 

 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych;

 

 • opracowywanie planów jakościowych;
 • monitorowanie jakości pracy i przygotowywanie raportów;
 • wdrażanie działań mających na celu redukcję lub całkowitą eliminację reklamacji.

Można zatem zauważyć, że stanowisko kontrolera jakości łączy w sobie Plan Kontroli oraz ISO 9001. Osoba na tym stanowisku może przeprowadzić audyt tej normy czy badać dokumentację związaną z Planem Kontroli, natomiast dzięki doświadczeniu i cierpliwości, którymi powinien cechować się kontroler, jest on w stanie zapewnić wysoką jakość pracy również innymi i nieco tańszymi metodami.

Podsumowując, podstawowe procedury wewnętrzne wdrażane przez przedsiębiorstwa przemysłowe dotyczą polepszania jakości pracy i produktów. Warto dodać, że te wyżej wymienione to jedynie ułamek tego co oferują organizacje wprowadzające na rynek możliwości zoptymalizowania pracy i polepszenia wizerunku firmy zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością. Dzięki temu każdy przedsiębiorca może znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla siebie zgodny z polityką swojej firmy.