Prezentujemy szkolenie ISO 27001

Bezpieczeństwo danych

Informacje są dziś jednymi z najważniejszych aktyw każdej organizacji, a nieodpowiednie zabezpieczenie nawet tych pozornie najmniej istotnych może zaważyć o losach firmy. Poza oczywistymi informacjami dotyczącymi finansów czy szczegółów prowadzenia firmy są bowiem jeszcze kwestie bezpieczeństwa informacji powierzanych jej przez klientów.

To właśnie ci, którzy postanowili zaufać organizacji i powierzyć jej swoje wrażliwe dane są pierwszym i jednym z najważniejszych powodów, dla których certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji jest niezwykle istotną i korzystną decyzją w kontekście dynamicznego i stabilnego rozwoju marki.

Aby jednak wdrożenie i stosowanie zgodnego z normą ISO systemu zarządzania było możliwe, konieczne jest przemyślane i dokładnie zaplanowane działanie będące celowym i zamierzonym przedsięwzięciem, w które zaangażowana jest cała firma. Traktowanie certyfikacji ISO jako wymogu, a nie realnej korzyści dla firmy jest dość dużym błędem, który może przynieść więcej szkód niż pożytku. O tym dlaczego warto wprowadzać w swojej firmie skuteczne systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w zgodzie z normą ISO traktuje dziś wiele szkoleń prowadzonych przez uprawnione i doświadczone jednostki certyfikacyjne.

Czego dotyczą szkolenia i sam standard ISO 27001?

Zagadnienia ujęte w standardzie ISO 27001

Norma ISO 27001 to dziś jeden z najważniejszych punktów odniesienia podczas kreowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie. Zawarte w niej wytyczne dotykają swoim zasięgiem wszystkich etapów funkcjonowania sytemu zarządzania, a wiec zarówno jego ustanowienia, wdrożenia, czy prowadzenia, jak i monitorowania, przeglądów, utrzymywania, czy doskonalenia.

Standardy ISO 27001 zostały wprowadzone do obiegu przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organization for Standarization) i dziś stanowią podstawę do uzyskania przez firmy certyfikatu poświadczającego o prowadzeniu firmy w zgodzie z założeniami normy.

Poprzednikiem obowiązującej obecnie normy była norma BS 7799, która stała się jednocześnie podstawą do stworzenia ISO 27001. Jej standardy dostosowano w ten sposób do innych norm międzynarodowych, by ułatwić firmom posiadającym inne certyfikaty wprowadzanie kolejnej normy bez potrzeby zmiany systemów z innych dziedzin zarządzania i prowadzenia firmy. Jedną z nowości ISO 27001 w stosunku do BS 7799 było pojawienie się nowych mechanizmów nadzoru z naciskiem na pomiary bezpieczeństwa informacji oraz na zarządzanie incydentami i przewidywanie ryzyka.

Czego można dowiedzieć się podczas szkolenia z zakresu ISO 27001?

Wszelkie szkolenia dotyczące systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji działają według normy ISO 27001. Szkolenie prowadzone jest najczęściej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub audytora wewnętrznego ISO, który uzyskał odpowiedni certyfikat wspomnianej jednostki.

Celem prowadzenia szkoleń z zakresu działania i specyfiki normy ISO oraz zgodnych z nią systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji jest uświadamianie pracownikom i przedsiębiorcom korzyści płynących z certyfikacji oraz przygotowanie ich do wdrożenia i utrzymania nowego systemu. Szkolenia z zakresu ISO 27001 są z tego względu przeznaczone zarówno dla zarządów i managerów organizacji, jak i pracowników poszczególnych szczebli w hierarchii firmy.

Nie można bowiem uznać, że kwestia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczy wyłącznie osób ustawionych na szczycie firmy – aby system mógł działać poprawnie a wymogi normy ISO mogły zostać spełnione konieczne jest zaangażowanie w proces wszystkich osób mających realny wpływ na działanie firmy.

Jednym z założeń normy ISO jest zapewnienie firmom wszechstronnych metod zapewniania bezpieczeństwa informacji w organizacji. Temat ten jest również jedną z ważniejszych kwestii poruszanych podczas szkoleń. Zarówno zarząd, jak i pracownicy muszą zdawać sobie bowiem sprawę z tego jaką rolę w ich firmie odgrywa informacja oraz tego, że nie wszystkie aspekty działania firmy muszą być znane wszystkim pracownikom.

Tematy, które muszą zostać bezwzględnie ujęte w trakcie szkoleń to między innymi kompetencje personelu oraz ich rola w dziedzinie ochrony informacji. Pracownicy, którzy nie zrozumieją potrzeby wprowadzenia lepszego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz nie uzyskają wiedzy dotyczącej zakresu działania poszczególnych obszarów systemu będą mogli poczuć się niedoinformowani, co jest oczywiście podstawowym błędem.