0

Jakie informacje muszą się znaleźć na fakturze, aby była ona poprawna? Czy istnieją jakieś szczególne wymagania dotyczące wystawiania faktur elektronicznych? Czy można użyć narzędzi do automatycznego generowania faktur? Jakie są zalety i wady stosowania takich narzędzi?

zuza Changed status to publish 7 marca 2023