Rekuperacja

Odzyskiwanie energii termicznej to istotny człon oszczędzania funduszy. Dzięki rekuperacji jest to łatwiejsze. Rekuperacja pozwala na wymianę gazów wylotowych oraz spalin w celu ich dalszego zastosowania.

Cały tok wymiany zachodzi w urządzeniach nazwanych rekuperatorami, to jest. wymiennikach krzyżowych. W przypadku takich wymienników odzysk ciepła w zwyczajnych warunkach panujących w obiekcie może wynieść do 85%. Za sprawą wentylacji mechanicznej zagwarantowana jest nieustanna wymiana powietrza , bez wymogu przewietrzania pomieszczeń, co więcej utrzymywana jest 24h stabilizacja temperatury wnętrz. Rekuperacja Szczecin, to jest wentylacja nawiewno-wywiewna umożliwia powoduje redukcję wydatków na ogrzewanie. W bardziej zaawansowanych konfiguracjach klimatyzacyjnych energia odzyskiwana jest z powietrza poprzez wymienniki ciepła w postaci paneli sufitowych.

air-conditioners-1076770-mRekuperator umożliwia ogrzewanie świeżego powietrza uprzednio wyeksploatowanym powietrzem wywiewanym. Stosowane są także układy buforujące i przechowujące energię cieplną. W rekuperatorach dochodzi do uaktywnienia całego systemu, który potrafi pracować bez względu na zewnętrze warunki atmosferyczne, urządzenie to strzeże również przed różnorakimi zanieczyszczeniami, w tym:

  • mikrobiologicznymi
  • CO2
  • kurzem

System rekuperacyjny wymaga zastosowania dziesiątek przewodów, które powinny być poprowadzone do wszystkich pomieszczeń. Przewody te mogą mieć średnicę nawet kilkunastu centymetrów, dlatego ważne jest by przed instalacją systemu należycie dostosować zabudowania przeznaczone do wentylacji nawiewno-wywiewnej. Dzięki rekuperatorowi następuje odzysk ciepła z wentylacji. Sprawność odzysku najlepszych urządzeń osiąga 80%. koszty związane z ogrzewaniem są wysokie, ale rekuperacja ciepła z wentylacji ogranicza je.

Oszczędność ciepła może wynieść od 70% do 90% ilości jakie wykorzystuje wentylacja. Umiarkowana oszczędność w skali roku dla domu jednorodzinnego waha się między 1500 a 3500 złotych.