Rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza

Naprawa

Sam osuszacz jest jednym z urządzeń pneumatycznych, które odpowiedzialne jest za pozbywanie się wilgoci ze sprężonego powietrza. Osuszacz ma możliwość osuszenia powietrza do wymaganego etapu. Oznacza to, iż osuszacze gwarantują nam utrzymanie powietrza na poziomie ciśnieniowego punktu rosy.


Temperatura powietrza wynosi od 2 do 4°C. Urządzenie to znajduje swoje zastosowanie w wielu maszynach przemysłowych.Za każdym razem, powietrze które dostaje się do sprężarki, zawiera elementy pary wodnej. W przeciętnej sprężarce, może znaleźć się aż 80 litrów wody na dobę. Wodę taką należy jednak całkowicie usunąć z urządzenia.

Specyfika działania sprężarek wymaga zastosowania elementu, który będzie odpowiedzialny za pozbywanie się pary wodnej. Proces sprężania powietrza prowadzi do znacznego stężenia pary wodnej. Następstwem tego procesu jest podgrzanie się powietrza, przez co para utrzymuje się w urządzeniu. Obecność wody, nawet w postaci pary wodnej, jest niedopuszczalna w wielu podobnych urządzeniach.

Kondensat jako zagrożenie dla sprężarki

W trakcie pracy sprężarek, w układzie powstaje kondensat, czyli mieszanina skroplonej pary wodnej i resztek oleju. Kondensat ma negatywny wpływ na całą pracę urządzenia – jest on bowiem zanieczyszczeniem. Należy regularnie pozbywać się kondensatu, by nie narażać sprężarki na powstawanie korozji oraz nieszczelności w układach powietrza. Poza tym, kondensat może doprowadzić do spadku ciśnienia. W tzw. systemie dystrybucji, może zacząć gromadzić się kamień kotłowy.

Rodzaje osuszaczy sprężonego powietrza

  • Osuszacz chłodniczy kondensacyjny – ten typ osuszaczy dzieli się dodatkowo ze względu na czas pracy. Niektóre z nich pracują ciągle, a inne – okresowo. Osuszacz kondensacyjny chłodniczy (lub też ziębniczy), jest najczęściej wykorzystywanym typem osuszacza. Jego działanie pozwala na wytrącenie wilgoci z chłodnego powietrza. Urządzenie to może być stosowane w miejscach, w których temperatura nie przekracza 12°C.
    Podstawowe zalety osuszaczy kondensacyjnych to niski koszt utrzymania, niska cena zakupu oraz instalacji i montażu. Dodatkowo, osuszacze kondensacyjne nie zostają uszkodzone prze olej znajdujący się w powietrzu.
  • Osuszacz absorpcyjny kompaktowy – jest to typ osuszacza, który występuje dziś dość rzadko. Jego zadaniem jest osuszanie sprężonego powietrza z wilgoci i pary wodnej pod ciśnieniem. Ten rodzaj osuszaczy składa się z dwóch pojemników, w których znajduje się specjalna substancja osuszająca – desykant. Podczas gdy jeden ze zbiorników osusza powietrze, drugi się regeneruje. Desykant pochłania wilgoć, jednak wraz z upływem czasu i zwiększeniem się ilości osuszanego powietrza, zdolność ta maleje. W takim momencie, konieczne jest zregenerowanie zbiorników. Zostaje w nich obniżone ciśnienie – do poziomu ciśnienia atmosferycznego. Wilgoć, która znajduje się w zbiorniku, jest wyrzucana na zewnątrz.
  • Osuszacze regenerowane na zimno i gorąco – są to rodzaje osuszaczy absorpcyjnych. Osuszacze regenerowane na zimno, podczas procesu regeneracji wykorzystują niewielką ilość osuszonego sprężonego powietrza. Z kolei osuszacze regenerowane na gorąco, działają bardzo podobnie, jednak osuszone sprężone powietrze, podczas regeneracji, jest dodatkowo podgrzewane. Istnieje jeszcze osuszacz regenerowany na gorąco z przedmuchem – wykorzystuje on powietrze z otoczenia. Ostatni typ osuszacza – regenerowanego z ciepłem kompresji – wykorzystują gorące powietrze, które jest pobierane ze sprężarki.

Osuszacze powietrza, są obowiązkowym elementem każdego układu sprężarek. Biorąc pod uwagę właściwości i zastosowanie osuszaczy, można wymienić ich zalety. Są one tanie w utrzymaniu i w eksploatacji.