Tag Archives: utylizacja gruzu

Dlaczego gruz należy składować w kontenerach?

Kontenery dla gruzu budowlanego

Czym tak w ogóle jest gruz?

Gruz to wszelkie odpady budowlane, które powstają podczas wykonywania prac budowlanych bądź remontowych. Gruz może powstawać także podczas prac rozbiórkowych. Najczęściej gruz nie jest wykorzystywany ponownie, natomiast cegły rozbiórkowe mogą być wykorzystywane powtórnie, jeśli …