Usługi na odbiór odpadów

odbiór odpadów Sortbud Kraków

Racjonalna gospodarka odpadami to dzisiaj konieczność. Przy tempie produkcji oraz rosnącej konsumpcji dóbr nie sposób unikać kwestii, co zrobić z coraz większą produkcją śmieci. Kolejne kraje oraz organy ponad nimi, w tym Unia Europejska, wprowadzają strategie mające na celu zredukowanie produkcji śmieci oraz programy, służące ochronie środowiska naturalnego.

Obrót odpadami

Jednym z ważniejszych elementów ochrony  środowiska jest wprowadzanie rozwiązań, które pozwalają w taki sposób obracać odpadami, by w wyniku podejmowanych procedur wprowadzać do ekosystemu jak najmniej zanieczyszczeń – czy to przez spalanie śmieci, czy przez ich niewłaściwe przechowywanie.

odbiór odpadów Sortbud Kraków

Generalnie odpady dzieli się na dwie główne grupy – przemysłowe i komunalne. Niezależnie od ich przynależności do jednej z tych dwu grup, każdy wytwórca odpadów – osoba prywatna, mieszkająca w bloku komunalnym lub własnościowym mieszkaniu, firma cateringowa czy firma budowlana – musi zapewnić dla śmieci odbiór i dalsze postępowanie. Zazwyczaj gmina czy miasto podpisuje umowę z jakimś podmiotem, który zajmuje się odbiorem śmieci komunalnych z bloków, domów czy osiedli.

Odbiór i utylizacja odpadów

Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe, odbiorca nie musi się nimi zajmować. W przypadku pozostałości po remoncie, starych mebli lub materiałów, które nie podlegają utylizacji ze względu na swoją budowę czy strukturę chemiczną, należy dowiedzieć się w gminie, gdzie można przywieźć takie odpady. Często trzeba również uiścić odpowiednią opłatę.

odbiór odpadów Sortbud Kraków

Odbiór odpadów to nie tylko zabranie śmieci przez odpowiednią firmę. Firma wywozowa niekoniecznie musi być również tym samym podmiotem, który zajmuje się przetwarzaniem odpadów. Zazwyczaj śmieci są przewożone do innego przedsiębiorstwa, i tu znów następuje odbiór odpadów – tym razem od firmy wywozowej. Odbiorca zajmuje się dalszym etapem gospodarki odpadami – trafiają one do sortowni, gdzie są dzielone, zależnie od tego, czy nadają się do przetworzenia jako surowiec wtórny (oraz w jaki sposób), czy też nie.

Jeśli śmieci nadają się do wtórnego wykorzystania, utylizacja przebiega bez problemu. Natomiast jeśli potrzebne są specjalne działania lub odpowiednie przechowywanie, podejmuje się stosowne kroki. Najważniejsze jest niedopuszczenie do przeniknięcia szkodliwych dla środowiska, w tym dla człowieka substancji do otoczenia.