Category Archives: Usługi specjalistyczne

Usługi na odbiór odpadów

odbiór odpadów Sortbud Kraków

Racjonalna gospodarka odpadami to dzisiaj konieczność. Przy tempie produkcji oraz rosnącej konsumpcji dóbr nie sposób unikać kwestii, co zrobić z coraz większą produkcją śmieci. Kolejne kraje oraz organy ponad nimi, w tym Unia Europejska, wprowadzają strategie mające na celu zredukowanie …

Pomoc psychologiczna

Ponad 75% Polaków sięgnęło w zeszłym roku po leki lub suplementy diety; z tego ponad 80% kobiet i prawie 70% mężczyzn. Lekarze alarmują – Polacy spożywają najwięcej leków w całej Europie! Często sięgamy po leki bez recepty, próbujemy sami leczyć …

Usługi dla biura

Biuro

Obecnie jest wielka ilość firm, które specjalizują się w ofercie usług dla biur i rozmaitych przedsiębiorstw. Mogą to być zarówno usługi specjalistyczne (archiwizowanie akt, obsługa księgowa) jak i usługi niższego szczebla (sprzątanie, zaopatrzenie biura w wodę lub produkty spożywcze). Pośród …