Wycena nieruchomości – cele

Cele dokonania wyceny nieruchomości są bardzo różne. Na całym świecie przeprowadza się szczegółowe badania dotyczące faktycznej wartości określonych nieruchomości. Wszystkie budynki lub gmachy, które zostają poddane wycenie, zapewne mają służyć innym celom po dokonaniu wyceny właściwej. Dużo jednak zależy od sytuacji. Istotne jest bowiem, czy mamy do czynienia z właścicielem kamienicy lub wielkiej posiadłości, czy dokonujemy wyceny z nakazu organów wewnętrznych. Wycena może być wykonywana na potrzeby rewitalizacji budynku. Jednak najczęściej rzeczoznawca musi dokonać wyceny w celu sprzedaży lub kupna danego budynku. Wycena może również zostać określona ze względu na ustalenie podatku w przypadku otrzymania darowizny czy spadku. Więcej informacji udzielą Państwu specjaliści PIGN: http://skupnieruchomosci-slask.pl.

Rzeczoznawca i jego obowiązki

Skup nieruchomości na Śląsku

Aby poznać wartość nieruchomości warto skorzystać z pomocy specjalisty.

Rzeczoznawca jest osobą, która zajmuje się zawodowo wycenianiem różnych gmachów i nieruchomości. Obowiązki należące do rzeczoznawcy to przede wszystkim wycenianie nieruchomości na podstawie czynników, które wpływają na jej wartość. Dodatkowo, rzeczoznawca ma obowiązek zebra wszelkie informacje i dokumenty na temat danej nieruchomości, na temat dawnych mieszkańców, tego czy dana nieruchomość nie jest spadkiem itp. Wszelkie informacje wpływają bowiem na wartość budynku. Obowiązkami rzeczoznawcy są również wykonywanie ekspertyz oraz opracowań. Na przykład, opracowanie może traktować o sposobie inwestowania w nieruchomość i o wysokości środków. Wszelkie informacje rzeczoznawca pozyskuje przede wszystkim z banków i urzędów.

Co składa się na wartość nieruchomości?

Aby móc w sposób prawidłowy wycenić nieruchomość, należy wziąć pod uwagę wszelkie czynniki, które wpływają na wartość nieruchomości. Czynnikami takimi może być inwestowanie w nieruchomość, to czy dom jest należycie zadbany, czy czynsz był opłacany regularnie i w ustalonej wysokości itp. Budynki, które zostały odebrane właścicielom są wyceniane nieco inaczej. każdy więc szczegół wpływ na faktyczną wartość nieruchomości. Zadaniem rzeczoznawcy jest ścisłe skontrolowanie prawidłowych dokumentów oraz ich autentyczności. Dodatkowo, aby uzyskać faktyczną i prawidłową wycenę nieruchomości, należy zebrać wszystkie ważne dokumenty i skupić się na nich. Każda dodatkowa informacja na temat wartości nieruchomości wpływa na jej wycenę.

Co się dzieje po uzyskaniu ekspertyzy, wyceny lub opracowania?

W momencie, gdy wycena i wszystkie dodatkowe dokumenty zostaną przekazane do urzędu, następuje rozpatrywanie wszelkich możliwości dotyczących dalszych losów nieruchomości. Dzięki wszystkim uzyskanym dokumentom i dowodom o faktycznej wartości nieruchomości, urzędnicy mają za zadanie zdecydować o dalszym losie kamienicy lub gmachu. Uzyskanie wyceny i ewentualnych ekspertyz czy opracowań  pozwala na rozpoczęcie dalszych działań. Najczęściej wycena przeprowadzana jest w celu ustalenia ewentualnej ceny kamienicy, gdy ma dojść do sprzedaży lub zakupu. Decyzje jednak zależą przede wszystkim od urzędników, przedstawionego obrazu sytuacji oraz możliwości danego regionu.