Wykopy – wszystko co powinieneś wiedzieć

wykopy

Prace projektowe to ważny element każdej inwestycji budowlanej. Schemat budynku musi spełniać wszelkie wymagania by późniejszy budynek był funkcjonalny. Niezależnie od tego czy jest to dom czy budowla innego typu. W międzyczasie inwestor może starać się o niezbędne pozwolenia na rozpoczęcie budowy.
Gdy wszystko już gotowe przychodzi czas na realizację projektu. Pierwszym krokiem jest dokładne uporządkowanie terenu i przygotowanie go do rozpoczęcia prac. Nie obejdzie się, więc bez wykopów. Do ich wykonania potrzebny będzie specjalistyczny sprzęt oraz wykwalifikowani operatorzy.

Najważniejsze funkcje wykopów

wykopy

wykopy

Pierwsze, ważne prace ziemne na placu budowy to przygotowanie wykopów pod fundamenty budynku. Ten ważny początek musi być wykonany dokładnie według projektu. Umożliwi to synchronizację z kolejnymi elementami budowli. Do wykonania wykopów używa się ciężkiego sprzętu lub mikrokoparki. Mikrokoparka sprawdza się w miejscach niedostępnych dla ciężkiego sprzętu. Wykorzystywana jest również na terenach o niskiej nośności.
Rodzaj inwestycji wymusza na wykonawcy typ prowadzonych prac ziemnych. Niektóre rodzaje wykopów to:
• Usuwanie humusu z terenu pod inwestycje
• Tworzenie nasypów drogowych
• Korytowanie pod budowę dróg
• Wykopy pod infrastrukturę elektryczną, wod-kan, teletechniczną, gazową
• Wykopywanie rowów odwadniających
• Niwelacja nierównych terenów
• Budowa utwardzonych parkingów
• Kompleksowe prace drenarskie oraz melioracja
Usług w kategorii prac ziemnych jest wiele podobnie jak firm je oferujących. Zakres działań zależy od potrzeb klientów i do nich jest dostosowany.

Bezpieczne wykonywanie zlecenia

Zanim wykonawca przystąpi do realizacji zlecenia, inwestor musi wystąpić o stosowne pozwolenia. Wszelkie prace można prowadzić wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Kolejny krok przygotowawczy to wytyczenie miejsca powstania przyszłych wykopów. Przy pracach związanych z fundamentami, konieczne jest zaznaczenie obrysu budynku. Dokładnie tak jak jest w projekcie.
Nie wolno też dopuścić by linia wykopu krzyżowała się z urządzeniami uprzednio umieszczonymi w gruncie. W związku z tym inwestor musi uzyskać dokładne informacje o infrastrukturze znajdującej się na placu budowy.
Ogromne znaczenie ma ekipa wykonująca zlecenie. Powinni to być fachowcy z doświadczeniem. Będą wiedzieli jak się zachować w przypadku natrafienia na nieoznaczone na mapach elementy instalacji. Wykonają swoją pracę precyzyjnie i z zachowaniem ostrożności.

Tylko profesjonalne usługi

Powodzenie prac ziemnych na terenie budowy w dużym stopniu zależy od wykonawcy. Wykwalifikowana firma, tak jak, posiada odpowiednie narzędzia do wykonania tego zadania.