Za co jest odpowiedzialna spółdzielnia mieszkaniowa?

Na samym początku, warto określić członków wchodzących w skład Spółdzielni Mieszkaniowej. Są to przede wszystkim właściciele lub najemcy lokali i mieszkań. Warto dodać, że członkami Spółdzielni są również osoby wynajmujące lokale przeznaczone do handlu (sklepy, gabinety lekarskie itp.). Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza wszystkich mieszkańców określonych budynków i domów na osiedlu. Osoby, które wchodzą w skład Spółdzielni, mają prawo korzystać z pomocy i zapewnień Zarządców. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej najczęściej mogą liczyć na przejęcie niektórych spraw przez Zarządców Spółdzielni. Sprawy takie to przede wszystkim:

  • Remonty,
  • Przebudowa garaży czy klatki schodowej,
  • Budowa miejsc na pojemniki na odpady,
  • Malowanie ścian wewnątrz i na zewnątrz budynku,
  • Tynkowanie,
  • Pozbywanie się szkód zaistniałych nie z winy członka Spółdzielni,
  • Rozliczenia członków Spółdzielni za czynsz oraz rachunki.

Spółdzielnia Mieszkaniowa przede wszystkim musi zapewnić każdemu członkowi bezpieczny pobyt w mieszkaniu lub domu, który należy do Spółdzielni. Wszystkie ważniejsze sprawy związane ze stanem budynku, są powierzane Zarządcom Spółdzielni. W dzisiejszych czasach, obowiązki oraz prawa Spółdzielni oraz jej członków, są konkretnie opisane. W każdej sytuacji, która obciąża Spółdzielnię, członek ma prawo domagać się remontu lub naprawy.

Spółdzielnia mieszkaniowa

Obowiązki zarządców spółdzielni mieszkaniowej

Zarządcy spółdzielni zobowiązani są przede wszystkim do organizowania ekip budowlanych oraz osób odpowiedzialnych za naprawę instalacji czy kominiarzy. W skrócie znaczy to tyle, że członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają za zadanie zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Dodatkowo, ich obowiązkiem jest zatrudnianie osób, które wykonają różne zlecenia takie jak malowanie ścian na korytarzach, instalacja windy czy naprawa wodociągów. Naprawa lub remont czy wymiana istotnych instalacji, wodociągów lub przewodów, to podstawy, jakie musi nam zapewnić spółdzielnia. Warto jednak wiedzieć, że każdy rodzaj remontu, za który nie jest odpowiedzialna Spółdzielnia, obciąża kosztami osobę wynajmującą mieszkanie lub jego właściciela. Każdy najemca lub właściciel mieszkania musi mieć stały dostęp do wody, ogrzewania, prądu i gazu. Spółdzielnia zajmuje się również instalowaniem sieci domofonów. Wszelkie akcje takie jak remont budynku od strony zewnętrznej, przebudowa parkingu czy zorganizowanie miejsca na pojemniki na śmieci, również leży w gestii zarządców spółdzielni mieszkaniowej.

Dbanie o porządek

Zarządcy są również zobowiązani do pozbycia się wszelkich zniszczeń, które powstały wskutek niedopełnienia obowiązków przez spółdzielnię. Są to np. grzyb i wilgoć na ścianie, wadliwa kanalizacja czy pękające rury.
Zarząd Spółdzielni jest także odpowiedzialny za rozliczanie najemców i właścicieli mieszkań. Wszelkie płatności, jakie należy uiścić za zużyty prąd czy wodę, przekazywane są na piśmie najemcom od Spółdzielni.
Zadaniem Spółdzielni jest również naprawa oraz budowanie garaży, z których korzystają osoby będące członkami Spółdzielni.
Istotna jest również rola telewizji i anten, które również ma obowiązek zapewnić nam Spółdzielnia.

Spółdzielnia Mieszkaniowa to grupa osób odpowiedzialnych za bezpieczny i spokojny pobyt w domu/ mieszkaniu wynajętym lub zakupionym. Wszelkie udogodnienia oraz sprawy remontowe czy budowlane, są na głowie Zarządców. Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej mogą więc liczyć na zajęcie się wieloma nagłymi sprawami takimi jak nieszczelność rur, opadający tynk lub brak garaży lub parkingu wokół budynku. Spółdzielnia jest zobowiązana do zajęcia się podobnymi sprawami na rzecz najemców. Dodatkowo, wszelkie sprawy związane z płatnościami również należą do licznych obowiązków Spółdzielni. Czynsz, rachunki za prąd, gaz czy wodę, przekazuje najemcom Spółdzielnia – kalkulacjami kosztów zajmuje się Zarządca Spółdzielni.