Zarządzanie łańcuchem dostaw a System BRC i IFS logistic

Kwestia łańcucha dostaw, czyli swoistej odpowiedzialności zbiorowej za produkt wymagający więcej niż jednej firmy by trafić od surowca do produktu końcowego dostarczanego bezpośrednio konsumentowi jest niezwykle istotna szczególnie w branży spożywczej. Opierając się o zasady due dilligence, mające na celu wzbudzenie wzajemnego testowania i sprawdzania jakości produktów na każdym etapie dostawy, sieci handlowe stworzyły system BRC i IFS Logistics, obowiązujący dziś jako jeden z najważniejszych standardów dla dystrybutorów. Jakie są jego założenia i w jaki sposób wpływa na zarządzanie łańcuchem dostaw?

Założenia systemów BRC i IFS Logistics


Zarówno standard BRC, stworzony z inicjatywy brytyjskich sieci handlowych, jak i IFS Logistics będący dziełem ich niemieckich i francuskich odpowiedników mają przed sobą wyłącznie jeden cel – wyrównanie istniejącej dotąd luki jakościowej pomiędzy tym, co gwarantują producenci żywności a tym, jak traktują ją dostawcy.


Jako że większość norm w obrębie branży stawia dziś na minimalizowanie wszelkiego ryzyka, konieczność wprowadzenia odpowiedniego systemu zarządzania łańcuchem dostaw było tylko kwestią czasu.

Z założenia, BRC i IFS Logistics mają zapewnić żywności bezpieczeństwo na każdym etapie jej drogi od producenta do konsumenta, a więc dotyczą całego łańcucha logistycznego. Zarówno firmy zajmujące się magazynowaniem towarów i przygotowywaniem ich do wysyłki, jak i te zajmujące się ich transportem, czy wreszcie same sklepy zajmujące się dystrybucją mogą, a wręcz powinny przyjąć zasady BRC i IFS Logistics i z pełną świadomością odpowiadać za swoje usługi.

Co więcej, wspomniane normy nie odnoszą się wyłącznie do żywności, lecz do wszystkich produktów dostępnych dla klientów w sklepach, skąd wniosek, że niezależnie od tego czy branża posiada prawne wytyczne dotyczące łańcucha dostaw czy też nie, bezpieczeństwo produktów i możliwość przeanalizowania ich całej drogi jest dla rynku i konsumentów niezwykle istotne.

Zarządzanie łańcuchem dostaw w obliczu systemu BRC i IFS Logistics

Przejrzystość łańcucha dostaw jest od lat praktykowana w przemyśle drzewnym, gdzie dbałość o sprawdzone i legalne pochodzenie drzewa oraz możliwość sprawdzenia drogi, jaką przebyło jest podstawą wielu norm i standardów. W kontekście produktów dostępnych w sklepach, system BRC i IFS Logistics wydają się jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem kładącym nacisk na konieczność kontroli procesu produkcji i dystrybucji od początku, do końca.

Certyfikacja zarządzania łańcucha dostaw potwierdza wysoką jakość bezpieczeństwa żywności.

Wdrożenie systemu zarządzania łańcuchem dostaw przez firmy logistyczne, spedycyjne i transportowe to swojego rodzaju rynkowa rewolucja, która pozwoliła jak nigdy poprawić wizerunek wielu firm i wysunąć je przed konkurencje właśnie dzięki ponadprzeciętnej transparentności działania, pełnej świadomości swojej odpowiedzialności i udokumentowanym zapewnieniom, że towary którymi dysponują nie zostały narażone na nierozsądne ryzyko.

Dzięki systemowemu podejściu standardów BRC i IFS Logistics, poziom bezpieczeństwa i powtarzalność jakości produktów dostępnych na sklepowych półkach niezwykle wzrosła.

Wszystko to dzięki inicjatywie sieci handlowych, które miały dość ponoszenia odpowiedzialności za błędy, do których nikt nie chciał się przyznać. Gwarantując swoim klientom wysoką jakość usług, sklepy potwierdzają prawidłowe zarządzanie łańcuchem dostaw i eliminację ryzyka na każdym etapie istnienia produktu.

Dlaczego zarządzanie łańcuchem dostaw w oparciu o BRC i IFS Logistics jest korzystne?

Każda firma chce i powinna działać w sposób zrównoważony i uporządkowany, minimalizując ryzyko ponoszonych strat i maksymalizując zyski. Dla firm TSL, bo to głównie ich dotyczy system BRC i IFS Logistics, stworzenie systemowego podejścia do zarządzania łańcuchem dostaw jest właśnie okazją do uzyskania tego rodzaju swobody działania.

Podstawowym celem wspomnianych standardów jest przecież możliwość zagwarantowania bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw – gwarancji takiej nie da się osiągnąć poprzez podejmowanie nieracjonalnych decyzji czy zupełny brak planowania strategii działań.

W łańcuchu dostaw, jak nigdzie indziej, konieczna jest doskonała komunikacja pomiędzy jednostkami, umożliwiająca sprawowanie kontroli nad poszczególnymi etapami dystrybucji w sposób wiarygodny i bezstronny.

Poprawiając schemat swoich działań firmy dążą do zmniejszenia ryzyka i tworzenia strategii działania w ramach kryzysów, ale także redukują marnotrawienie materiałów, przyjmują bardziej ekonomiczne podejście do wykonywanych zadań, czy wreszcie spełniają oczekiwania rynku. A ten jest przecież największą miarą ich sukcesu.