Czy metoda 8D nadaje się do weryfikacji procesów pod względem jakości?

jakość

Prowadzenie własnego przedsiębiorstwa to niełatwa sprawa, a często wymaga to odpowiedniego zarządzania działaniami firmy oraz zasobami ludzkimi, a także podejmowania bardzo ważnych decyzji. Niezależnie jednak od branży, w jakiej działa dana firma oraz od tego, jak długo działa na rynku, w czasie jej funkcjonowania mogą pojawiać się różnego rodzaju problemy. Zwykle tego typu sytuacje skutecznie wstrzymują ciągłość produkcji, tym samym ograniczając wydolność firmy i generując różnego rodzaju opóźnienia i dodatkowe koszty. Problemy te są niestety nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu, dlatego, zamiast liczyć na to, że nigdy się one nie pojawią, dużo lepszym rozwiązaniem jest nauczyć się w sposób skuteczny i szybki je rozwiązywać, a także zapobiegać nich naprawdę. 

Z pewnością bardzo pomocne może się okazać tutaj funkcjonowanie według metody 8D, która może być bardzo przydatna w wielu istotnych działaniach prowadzonych w danym przedsiębiorstwie, również podczas weryfikacji procesów pod względem jakości.

Czym jest metoda 8D?

Metoda 8D to bardzo skuteczny sposób radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów. Metoda ta została opracowana przez Departament Obrony USA w 1974 roku. Współcześnie jednak jest ona wykorzystywana przez wiele przedsiębiorstw z różnych branż. Dzięki stosowaniu się do metodologii 8D można dużo sprawniej i skuteczniej identyfikować wszelkie problemy dotyczące różnych obszarów działalności danej firmy, takich jak produkcja, sprzedaż, zakupy, magazynowanie, logistyka, finanse czy też zatrudnienie. 

Metoda ta składa się z 8 kroków, których sumienne przestrzeganie pozwala szybko zidentyfikować przyczynę problemu oraz wdrożyć działania w celu zapobiegnięcia ponownemu pojawieniu się tego problemu. 

  • 1D – Grupa robocza

Powołanie zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie poszczególnych etapów metody 8D. Osoby te muszą posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie dotyczącym danego problemu, a ponadto zespół powinien mieć wyznaczonego lidera.

  • 2D – Opisanie problemu

Dokładne poznanie i przeanalizowanie danego problemu, pod względem następstw, jakie ma on dla klienta danego przedsiębiorstwa.

  • 3D – Akcja natychmiastowa

Wszelkiego rodzaju działania, których celem jest zapobiegnięcie dalszej eskalacji problemu. Do takich działań może należeć na przykład zatrzymanie produkcji wysyłki, prowadzenie dodatkowej kontroli lub też poinformowanie klienta o zaistniałym problemie.

  • 4D – Przyczyna

Realizacja akcji natychmiastowych pozwala zapobiec eskalacji problemu, jednak nie chroni przed jego ponownym wystąpieniem. Z tego względu tak ważną kwestią jest zdefiniowanie przyczyny źródłowy danego problemu.

  • 5D – Działanie korekcyjne

Zbiór długofalowych działań prewencyjnych, których celem jest całkowite rozwiązanie danego problemu, jednocześnie nie generując żadnych skutków ubocznych tych działań.

  • 6D – Weryfikacja działań korekcyjnych

Weryfikacja wszelkich zrealizowanych działań korekcyjnych, która ma na celu określenie ich skuteczności oraz poprawności.

  • 7D – Działania zapobiegawcze

Realizacja działań zapobiegawczych, których celem jest sprawdzenie, czy dany problem nie wystąpi ponownie w przyszłości.

  • 8D – Podsumowanie

Przygotowanie raportu podsumowującego wszelkie zrealizowane działania.

Gdzie metoda 8D znajduje zastosowanie?

Metoda 8D to bardzo uniwersalny sposób radzenia sobie z rozwiązywaniem problemów i zapobieganiem ich ponownemu pojawieniu się. Z tego względu ma ona bardzo szerokie zastosowanie i z powodzeniem jest wykorzystywana w firmach, działających w wielu różnych branżach. zazwyczaj metoda ta najlepiej sprawdza się w takich obszarach działalności przedsiębiorstwa jak produkcja, sprzedaż, zakupy, finanse, magazynowanie, logistyka, transport oraz zatrudnianie. Ponadto metoda ta coraz częściej wykorzystywana jest również podczas weryfikacji jakości różnego rodzaju procesów w firmie. 

jakość

W jaki sposób można wykorzystać metodę 8D podczas kontrolowania jakości?

Niezgodności wewnętrzne i zewnętrzne to nieodłączny element każdego procesu produkcyjnego. Z tego względu tak ważną kwestią jest to, aby wiedzieć w jakiś sposób szybko i sprawnie rozwiązywać wszelkie niezgodności i minimalizować ryzyko ich ponownego pojawienia się w przyszłości. Metoda 8D została stworzona właśnie do tego typu działań, dlatego spisuje się ona znakomicie podczas kontrolowania jakości różnego rodzaju procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Jej stosowanie ułatwia określenie przyczyn zaistniałej niezgodności, co pozwala szybko i skutecznie wskazać sposób rozwiązania tego problemu i zapobiec jego nawrotom w przyszłości. Dzięki temu można polepszyć jakość produktów, a także przyspieszyć ich produkcję i zminimalizować koszty.