Krok po kroku: audyt certyfikacyjny zgodny z ISO 27001

Certyfikacja ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa informacyjnego to konieczny etap na drodze do uzyskania certyfikacji zgodnie z normą ISO 27001. W rzeczywistości, w której ochrona danych jest niezwykle ważna, a systemy teleinformatyczne narażone na różnego rodzaju ataki hakerskie, weryfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji i audyt IT to podstawa prowadzenia wszelkich instytucji i przedsiębiorstw posiadających i przetwarzających dane. Sprawdź, jak wygląda audyt certyfikacyjny zgodny z ISO 27001 i wynikające z niego korzyści.

Norma ISO 27001 – co oznacza?

Norma ISO 27001 przedstawia idealny schemat systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Co więcej, dokładnie określa, jakie są konieczne wdrożenia i eksploracje, a także konieczny do utrzymania i doskonaleniu systemu monitoring i regularny przegląd. Konieczność wprowadzenia normy wynika z faktu, że informacje są cennym zasobem każdej instytucji i firmy. Jednocześnie stanowią wartość, która jest nieustannie narażona na różnego rodzaju zagrożenia. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji ma służyć ochronie informatycznej, ale szczególnie zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, danych poufnych, informacji handlowych i innych cennych dla przedsiębiorstwa informacji.

Certyfikacja ISO 27001

Historia normy ISO 27001 w Polsce

ISO 27001 to międzynarodowa norma, której celem jest standaryzacja systemów zarządzania bezpieczeństwa informacji. Ogłoszona w 2005 r. w Wielkiej Brytanii, a w Polsce opublikowana w 2007 r. jako norma PN-ISO/IEC 27001:2007. Celem wprowadzonej normy jest rzetelne kontrolowanie i sprawdzanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z którą mogą być przeprowadzane audyty, a także na podstawie których można się starać o przyznanie i wydanie certyfikatów bezpieczeństwa informacyjnego. Szukając informacji o normie ISO 27001 można się nieco pogubić, ponieważ w 2014 r. PN-ISO/IEC 27001:2007 zastąpiona normą PN-IDO/IEC 27001:2014-12, a następnie PN-ISO/IEC 27001:2017-06. Cel wprowadzanych norm był jednak zawsze taki sam.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce

Ochrona danych osobowych to obowiązek, przed którym stoją wszelkie instytucje państwowe, jak i prywatne. Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji muszą spełniać określony zasady i być dostosowane do procedur postępowania, maksymalizujących ochronę przetwarzanych informacji. Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z audytem certyfikacyjnym ISO 27001 przede wszystkim pomaga w zarządzaniu ryzykiem utraty danych i podnosi świadomość pracowników.

Na czym polega audyt bezpieczeństwa informacyjnego?

Prawidłowo przeprowadzony i rzetelny audyt bezpieczeństwa informacyjnego to wieloetapowy proces, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie oceny o jakości systemu zarządzania bezpieczeństwem danych. Audyt zabezpieczeń jest także podstawą do tego, aby móc uzyskać certyfikat zgodności z ISO 27001. Sprawdzenie bezpieczeństwa IT polega na testowaniu poziomu bezpieczeństwa wielu struktur IT. Podczas testów sprawdza się między innymi integralność systemów, poufność czy awaryjność poziomu zabezpieczeń. Celem jest znalezienie słabych punktów i ich poprawa.

Audyt bezpieczeństwa informacyjnego w procesie certyfikacji – etapy

Konieczność wdrożenia systemu, który gwarantuje bezpieczeństwo danych teleinformatycznych, czyli zgodnego z ISO 27001 znacząco podnosi wiarygodność firmy, a także wpływa na integralność i poufność danych. Zapewnia także osiągnięcia maksymalnej ochrony zgodnej z przepisami RODO. Aby zapewnić wysoką jakość ochrony danych dobrym rozwiązaniem jest także uczestnictwo w szkoleniach dotyczących wymogów ISO 27001. Na tego typu kursach dokładnie opisywana i charakteryzowany jest sposób, w jak powinien wyglądać rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony audyt certyfikacyjny zgodny z ISO 27001. Tutaj przedstawimy go w kilku punktach, aby móc łatwo krok po kroku zapoznać się z przebiegiem procesu certyfikacyjnego.

Certyfikacja ISO 27001

Przebieg procesu certyfikacji

  1. Złożenie wniosku o proces certyfikacji ISO 27001.
  2. Zawarcie umowy.
  3. Przedstawienie składu zespołu certyfikacyjnego.
  4. Wykonanie audytu.
  5. Stworzenie raportu z audytu.

5a. Stwierdzenie braku nieprawidłowości -> patrz pkt. 6.

5b. Stwierdzenie nieprawidłowości.

5b-1. Poprawa wykrytych nieprawidłowości.

5b-2. Sprawdzenie przez audytorów wprowadzonych poprawek.

  1. Weryfikacja raportu.
  2. Decyzja o przyznaniu certyfikatu zgodności z normą IDO 27001.
  3. Nadzór nad systemem.

Posiadanie certyfikatu zgodności z normą ISO 27001 podnosi standardy, a także zapewnia większą wiarygodność w relacjach biznesowych. Co więcej, prowadzi do spełnienia światowych kryteriów z zakresu ochrony zarządzania informacjami.