Naprawa napędów do bram w praktyce

Brama

Napędy do bram są główną częścią całego układu, która wprawia bramę w ruch. Jego działanie umożliwia nam korzystanie z bramy w sposób bezpieczny. Jakie czynności wchodzą w zakres serwisowania bram? – Otóż, specjaliści, którzy zajmują się regularnym wykonywaniem serwisu, mają za zadanie obejrzeć każdą część układu z osobna.

Bramy przemysłowe, przeładunkowe oraz specjalne, to ten rodzaj bram, który wymaga specjalnej uwagi i dbałości. Poprzez stosowanie takich bram i napędów, możliwe jest wykonywanie bezpiecznej i sprawnej pracy.

Serwis obejmuje również czynności, które polegają na nasmarowaniu ruchomych części, wykonaniu testów na ich sprawność oraz na zaproponowanie części wymiennych w razie potrzeby. W przypadku, gdy konieczna jest wymiana niektórych elementów, ekipa serwisowa może na miejscu wykonać większość napraw. Warto również dodać, że serwis napędów do bram powinien odbywać się nie tylko okresowo.

W każdym przypadku, gdzie dochodzi do uszkodzenia napędu oraz do powstania awarii, należy wezwać fachowców.

Co może psuć się w napędach?

W większości przypadków, napędy do bram automatycznych psują się w podobny sposób. Oznacza to, iż typy awarii są do siebie bardzo zbliżone. Jakie są najczęstsze awarie napędów do bram? Otóż, bardzo często możemy się z problemem, który dotyczy silnika. Jego uszkodzenie najczęściej następuje poprzez przeciążenie.

Przeciążenie napędu występuje w sytuacji gdy sprężyna bramy nie jest dobrze wyregulowana i nie równoważy odpowiednio ciężaru podnoszonej bramy. Główna przyczyna takiego zachowania to nie wykonywanie okresowych przeglądów.

Bardzo częstą awarią w napędach jest brak łączności lub awaria fotokomórek. Element ten posiada każdy rodzaj bramy, bez względu na jej zadania. Za wadliwe działanie fotokomórek najczęściej odpowiada ich zabrudzenie lub uszkodzenie. Uruchamianie bramy jest możliwe tylko wtedy, gdy fotokomórka jest czysta (wówczas, fotokomórka ma wysoką łączność).

Napędy do bram powinny być regularnie serwisowane – szczególnie w przypadku kiedy chcemy utrzymać ich długą żywotność. Korzystając z serwisu napędów do bram Service On Time mamy pewność, że usługa będzie wykonana z dużą dokładnością.

Rzadka i nieprawidłowa konserwacja oraz przegląd, również są częstymi powodami, dla których napędy do bram się psują. Elementy, które zostały źle nasmarowane, często są wynikiem psucia się napędu. W skład każdego układu powinny wchodzić jedynie oryginalne części, rekomendowane przez samego producenta. Stosowanie zamienników przekłada się na brak gwarancji ze strony producenta. Serwis, jaki wykonuje się na danym układzie, powinien zawierać same oryginalne elementy. Części, które mogą najczęściej ulegać awarii, to między innymi sprężyny, linki czy rolki. Napęd może również ulegać uszkodzeniu.

Równie częstym rodzajem awarii, które skutkują uszkodzeniu napędu, są awarie mechaniczne.

Jak dbać o napędy do bram?

Brak dbałości o bramę i napęd oraz postępowanie niezgodnie z zaleceniami producenta, są najczęstszymi powodami, przez które napędy ulegają różnym awariom. Oprócz tego, że bramy będą działać wadliwie, istnieje duże ryzyko stworzenia warunków sprzyjających wypadkom. Wszelkie wyżej wymienione problemy, jakie mogą spotkać nas podczas użytkowania bram, wymagają natychmiastowej wizyty specjalisty.

Serwis napędów do bram musi wykonać doświadczona osoba, która zna się na bramach przemysłowych, przeładunkowych i specjalnych. Częsty serwis i dokonywanie regularnych przeglądów oraz ogólna dbałość o bramy i napędy, to podstawowe czynności, jakie pozwolą nam wydłużyć żywotność układu.