Nawrót uzależnienia – do kogo zgłosić się po pomoc?

alkohol

Uzależnienie jest złożonym i wielowymiarowym zaburzeniem, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i zachowanie. Charakteryzuje się niekontrolowanym pragnieniem substancji lub wykonywania pewnych czynności, mimo negatywnych konsekwencji. Objawia się zwiększoną tolerancją, abstynencją oraz kompulsywnym poszukiwaniem i zażywaniem substancji lub powtarzaniem działań.

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienie to zaburzenie psychiczne, które manifestuje się utratą kontroli nad konsumpcją substancji psychoaktywnych lub nad wykonaniem określonych czynności, takich jak hazard czy praca. Jednostka doświadczająca uzależnienia odczuwa silną potrzebę powtarzania tych działań, by osiągnąć stan satysfakcji lub uniknąć dyskomfortu.

Jak się objawia i czym charakteryzuje?

Objawy uzależnienia obejmują:

 • Uporczywe pragnienie substancji/ działania
 • Zwiększona tolerancja na substancję/ działanie
 • Objawy abstynencyjne przy zaprzestaniu
 • Utrata kontroli nad ilością zażywanej substancji/ częstotliwością działania
 • Zaniedbywanie obowiązków życiowych na rzecz zażywania substancji/ działania
 • Kontynuowanie używania mimo świadomości negatywnych konsekwencji

Czy uzależnienie może nawrócić?

Tak, uzależnienie jest chorobą przewlekłą, co oznacza, że po okresie abstynencji istnieje ryzyko nawrotu. Nawrót nie oznacza jednak porażki, ale wskazuje na potrzebę dostosowania lub zmiany strategii leczenia.

Co może prowadzić do nawrotu uzależnienia?

Do nawrotu mogą prowadzić różne czynniki, w tym:

 • Stresujące wydarzenia życiowe
 • Ekspozycja na substancję lub działanie, które było przedmiotem uzależnienia
 • Brak wsparcia społecznego
 • Nieadekwatne strategie radzenia sobie ze stresem

alkohol

Gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku nawrotu uzależnienia?

W przypadku nawrotu uzależnienia, kluczowe jest szybkie poszukiwanie pomocy profesjonalnej. Można zwrócić się do:

 • Poradni uzależnień
 • Ośrodków terapii uzależnień
 • Psychologów i psychiatrów specjalizujących się w leczeniu uzależnień
 • Grup wsparcia, takich jak Anonimowi Alkoholicy lub Anonimowi Narkomani

Szczególnie w kontekście leczenia uzależnień we Wrocławiu, dostępne są liczne ośrodki i specjaliści oferujący wsparcie i terapię.

Dlaczego należy jak najszybciej skonsultować się ze specjalistą w przypadku nawrotu uzależnienia?

Szybka interwencja jest kluczowa, ponieważ:

 • Minimalizuje ryzyko pogłębienia się uzależnienia
 • Zapobiega negatywnym konsekwencjom zdrowotnym, społecznym i prawnym
 • Umożliwia dostosowanie planu terapeutycznego do aktualnych potrzeb pacjenta
 • Wspiera w utrzymaniu motywacji do dalszej pracy nad sobą i utrzymaniu abstynencji

Nawrót uzależnienia to wyzwanie, jednak dzięki odpowiedniej pomocy i wsparciu, każdy ma szansę na powrót do zdrowia i pełniejsze życie bez uzależnia. Ważne jest, by osoba doświadczająca nawrotu uzależnienia pamiętała, że nie jest sama i że pomoc jest dostępna. Proces leczenia i powrotu do zdrowia wymaga czasu, cierpliwości oraz zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i profesjonalistów. Ważne jest, by nie traktować nawrotu jako końca drogi, lecz jako część procesu leczenia, która wymaga refleksji i dostosowania podejścia terapeutycznego.

Jak utrzymać motywację po nawrocie?

Utrzymanie motywacji po nawrocie wymaga odnalezienia wewnętrznej siły i skupienia się na długoterminowej perspektywie zdrowienia. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy krok naprzód, nawet ten najmniejszy, jest postępem w kierunku lepszego życia. Zamiast postrzegać nawrót jako niepowodzenie, warto traktować go jako okazję do nauki i wzrostu. Uświadomienie sobie, że proces leczenia jest drogą z przeszkodami, może pomóc zachować spokój i optymizm.

Ważne jest również, aby otoczyć się pozytywnymi ludźmi, którzy rozumieją proces leczenia i są gotowi oferować wsparcie. Można także szukać inspiracji w historiach osób, które pokonały podobne wyzwania. Ustalenie realistycznych celów krótko- i długoterminowych może również pomóc w utrzymaniu skupienia na procesie zdrowienia. Regularne przypominanie sobie o szkodliwości uzależnienia i korzyściach płynących z trzeźwego życia może wzmacniać determinację do kontynuacji walki. Niezmiernie ważna jest również dbałość o własne dobrostan fizyczny i emocjonalny poprzez zdrowe nawyki, aktywność fizyczną i techniki relaksacyjne, które mogą znacząco poprawić jakość życia i pomóc w radzeniu sobie ze stresem, będącym częstym wyzwalaczem nawrotów.

Znaczenie indywidualnego planu terapeutycznego

Indywidualny plan terapeutyczny jest niezbędny, ponieważ każdy przypadek uzależnienia jest unikalny. Plan taki powinien być elastyczny, aby móc dostosować go do zmieniających się potrzeb pacjenta, szczególnie po nawrocie. Współpraca z terapeutą umożliwia stworzenie planu, który będzie uwzględniał specyficzne wyzwania, cele i preferencje terapeutyczne pacjenta.

Nawrót uzależnienia może być trudnym i zniechęcającym doświadczeniem, ale nie oznacza to końca drogi do zdrowia. Wsparcie profesjonalne i bliskich, a także dostosowanie planu leczenia, są kluczowe do przezwyciężenia tego wyzwania. Pamiętaj, że leczenie uzależnień, w tym leczenie uzależnień we Wrocławiu, jest dostępne i skuteczne. Z odpowiednią pomocą i zaangażowaniem, możliwe jest osiągnięcie trwałej zmiany i cieszenie się życiem wolnym od uzależnienia.