Rejestracja suplementów diety – od czego zacząć?

oznaczanie suplementów diety

Chcąc wprowadzić do obrotu suplement diety należy dokładnie zapoznać się z kolejnymi etapami tak aby móc poprawnie i bezproblemowo przejść przez proces rejestracji i zatwierdzenie danego środka, który chcemy wprowadzić na rynek. Zanim dokonane będzie zgłoszenie danego suplementu, w pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji i zatwierdzenie zakładu. Sprawami rejestracji i zatwierdzania zakładów, warunkowego zatwierdzania bądź przedłużenia warunkowego zatwierdzenia zajmuje się Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny lub Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny. Zakłady zajmujące się produkcją, wprowadzeniem do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodzenia zwierzęcego nieobjętych urzędową kontrolą organów Inspekcji Weterynaryjnej, te zajmujące się produkcją i wprowadzeniem do obrotu żywności zawierającej środki spożywcze pochodzenia jednocześnie zwierzęcego jakie zwierzęcego oraz te działające na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zakładów prowadzonych przez podmioty zajmujące się recyklingiem, mogą rozpocząć działalność wprowadzenia suplementów diety zaraz po zatwierdzeniu lub warunkowym zatwierdzeniu.

Jak zadbać o poprawne znakowanie suplementów diety?

Przedsiębiorstwa działający na rynku spożywczym, które po raz pierwszy zamierzają wprowadzić do obrotu środki spożywcze specjalnego żywienia, suplementy diety lub środki spożywcze, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub inne substancje, są zobowiązane powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego. Powiadomienie wykonuje się w formie dokumentu elektronicznego, który jest łatwo dostępny za pośrednictwem strony internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wszelkie składane dokumenty muszą być zapisane w języku polskim, a te zagraniczne muszą zostać przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego. Aby można było wprowadzić do obrotu dany suplement diety musi być on odpowiednio oznakowany, a na etykiecie powinny znajdować się następujące informacje: określenie „suplement diety”, nazwa kategorii składników odżywczych bądź substancji, które charakteryzują dany produkt oraz jego właściwości, porcję produktu, która jest zalecana w ciągu dnia, ostrzeżenie bo nie przekraczać zalecanej porcji, stwierdzenie, że suplement diety nie może zostać zastosowany jako substytut zróżnicowanej diety oraz informacje o tym, że produkt powinien być przechowywany w sposób niedostępny dla dzieci.

Z czego składa się suplement?

suplementy diety - rejestracjaZawartość witamin i składników mineralnych obecny w suplemencie powinien zostać oznakowany w postaci liczbowej. Informacje o zawartości witamin oraz ich procentowego stosunku do zalecanego dziennego spożycia należy podać w procentach zgodnie z wartościami odgórnie ustalonymi przez Ministerstwo Zdrowia. Bardzo ważne jest to aby oznakowanie danego suplementu diety nie wprowadziło konsumentów w błąd. Charakterystyka środka spożywczego, jego nazwa, rodzaju właściwości, skład, ilość i trwałość muszą być wprowadzone zgodnie z prawdą i w czytelny sposób zaznaczone na opakowaniu danego produktu. Nie może zaistnieć sytuacja, w którym do danego środka zostaną przepisane działania lub właściwości, których dany suplementy nie posiada. Producent nie może sugerować, że dany produkt spożywczy posiada szczególne właściwości, których nie posiadają inne dostępne na rynku suplementy, a na etykiecie nie może znaleźć się informacja o właściwościach zapobiegający chorobom lub związanych z ich leczeniem. Warto pamiętać, że w sytuacji gdy do Głównego Inspektoratu Sanitarnego zostanie wprowadzone zgłoszenie zawierające nieścisłości, specjaliści mogą podjąć odpowiednie postępowanie mające na celu wyjaśnienia wątpliwości. W momencie gdy inspektor sanitarny będzie miał podejrzenia co do suplementu diety, że zawiera on niedozwolone substancje lub nie spełnia określonych wymagań może on wszcząć postępowanie wyjaśniające i zdecydować się o wstrzymaniu środka spożywczego do obrotu lub jego wycofanie do czasu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.


W celu poprawnego przeprowadzenia wszystkich procedur i zobowiązań pranych dobrze jest skorzystać z wiedzy profesjonalnej kancelarii prawnej.