Uprawnienia geodety

GEOTIM EŁK

Jakie uprawnienia nadawane są geodecie poprzez Komisję Kwalifikacyjną ds. Uprawnień Zawodowych w Dziedzinie Geodezji i Kartografii na podstawie egzaminów ustnych i pisemnych. W momencie, gdy egzaminy zostaną zdane na ocenę pozytywną, osoba, która do nich podeszła, dostaje tytuł geodety uprawnionego i może wykonywać samodzielne funkcje zarówno w dziedzinie geodezji, jak i kartografii. Jakie są jednak dokładnie uprawnienia geodety? Co takiego może on robić? Kiedy geodeta jest niezbędny i trzeba skorzystać z jego usług?

Jakie uprawnienia ma geodeta?

Osoba wykonująca zawód geodety, ma wiele uprawnień. Po pierwsze może wykonywać pomiary sytuacyjno-wysokościowe oraz opracowywać ich wyniki. Może także wykonywać rozgraniczenia i podziały gruntów (i nieruchomości) oraz sporządzać dokumentację do celów prawnych. Oprócz tego osoba, która jest  geodetą uprawnionym, może wykonywać geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne oraz realizacyjne.

Geodeta może także wykonywać geodezyjną obsługę inwestycji, geodezyjne urządzanie terenów leśnych oraz rolnych, a także może szacować nieruchomości gruntowe. Może także świadczyć usługi fotogrametrii naziemnej, geodezyjnych pomiarów sytuacjowo-wyskościowych (zarówno realizacyjnych, jak i inwentaryzacyjnych), a także może rozgraniczać, dzielić i szacować nieruchomości (i grunty) oraz sporządzać na tej podstawie dokumentację geodezyjno-kartograficzną wykorzystywaną do celów prawnych.

Geodeta ma także prawo do redakcji map, teledetekcji, oraz do geodezyjnych pomiarów podstawowych.

Oczywiście, aby zdobyć takie uprawnienia, trzeba nie tylko zdać specjalne egzaminy, ale także posiadać odpowiednie wykształcenie oraz odbyć odpowiednio długą praktykę zawodową.

Kiedy geodeta jest potrzebny?

Kiedy najczęściej potrzebny jest geodeta? Najczęściej prywatni ludzie zamawiają usługi geodezyjne w momencie kupna działki, kiedy trzeba postawić jej ogrodzenie. To geodeta wyznacza, w którym miejscu działka ma swoje ramy.

Oprócz tego trzeba skontaktować się z geodetą w momencie projektowania budynku, którego chce się postawić na swojej działce. Oczywiście projektem budynku musi zająć się architekt, ale zanim to zrobi, będzie trzeba mu dostarczyć specjalną mapę do celów projektowych, która wykonywana jest właśnie przez geodetę. Wykonywana jest ona w skali 1:500 i dzięki niej architekt będzie w stanie zaadoptować budynek na działce.

Oczywiście to nie wszystkie momenty, w których potrzebny jest geodeta. Jego usługi będą także potrzebne w momencie budowania domu – geodeta musi upewnić się, że budynek powstaje dokładnie w taki sposób, w jaki został rozrysowany na projekcie. To są właśnie najczęstsze momenty, w których potrzebne są usługi geodezyjne, wykonywane przez osobę do tego uprawnioną. Jeżeli więc chcesz, posiadać wszystkie uprawnienia do tego, aby móc postawić dom na swojej działce, to nie ominiesz korzystania z usług geodety właśnie.

Podsumowanie

Osoba wykonująca zawód geodety ma naprawdę sporo uprawnień, dzięki którym jest w stanie zrobić wiele rzeczy. Geodeci są nieodzownie potrzebni w trakcie budowy domów oraz innych obiektów. Dzięki nim można wyznaczyć granice działki, rozpocząć kopanie pod położenie kabli elektrycznych, oraz dużo więcej.

Jeżeli więc potrzebujesz mapy numerycznej, podziału nieruchomości, tyczenia bądź inwentaryzacji obiektu budowlanego lub geodezyjnej obsługi inwestycji, wtedy musisz zgłosić się do specjalisty. Taka osoba wykona dla ciebie dokumentację geodezyjną, rozgraniczenie nieruchomości (rozwiąże spory graniczne), a także geodezyjne pomiary niestandardowe i mapy tematyczne. Dzięki geodecie i jego usługom będziesz w stanie rozwiązać wiele sporów i upewnisz się w jakich miejscach przebiega granica twojej ziemi.