0

W domu rodzinnym mamy problem z osobą uzależnioną od alkoholu. Chcielibyśmy ją ubezwłasnowolnić. Uważacie, że to dobre rozwiązanie?

tomek Changed status to publish 26 sierpnia 2022